Първично публично предлагане на „Градус“ АД през клоновата мрежа на ОББ и U-Broker

13.06.2018

Уважаеми клиенти,

ако имате желание да инвестирате парите си в нещо, което ще ви носи регулярен доход, е добре да знаете, че Градус АД, водещ производител на продукти от пилешко месо, вече става публична компания, чиито акции ще се търгуват на Българска фондова борса.
Закупувайки акции от компанията, можете да станете част от голямото семейство на Градус и да споделите успеха на тази водеща българска компания.

За да закупите акции на „Градус“ АД,  е необходимо:

  • да бъдете клиент на ОББ АД;
  • да сключите договор за търговия с ценни книжа
  • да подадете поръчка за покупка в клон на банката или през U-Broker.


Публичното предлагане на акциите ще бъде на 18 и 19 юни 2018 г. Цена на акциите са 1.80 лв. - 2.35 лв. За повече информация, моля вижте тук или се свържете с нас на: 02 811 3753 e-mail: Krasimira.Dimitrova@ubb.bg.

Екипът на ОББ