KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN

Промяна на дата на извлечения, отчетен период и падежна дата по лимити за бизнес кредитни карти от ОББ

date

27 септември 2022

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.10.2022 г. предстои промяна в отчетния период на осчетоводените трансакции по усвояване на лимита за бизнес кредитните карти от ОББ.

Досега, отчитането на осчетоводените трансакции по усвояване на лимита, ведно с таксите и  комисионите за тях се извършваше за период от 11-то число на всеки месец до 10-число на следващия го месец.

След 01.10.2022 г., отчитането на осчетоводените трансакции по усвояване на лимита, ведно с таксите и  комисионите за тях  ще се извършва за период от 1-во число на всеки месец до последно число на същия месец. Съответно, считано от първото число на отчетния период до 14-то число на следващия месец, не се дължи лихва при пълно погасяване на дължимите суми.  Новата датата на падеж на задълженията, формирани през Отчетния период, става 14-то число на месеца, следващ Отчетния период.

Извлеченията по фирмените лимити за бизнес кредитни карти, от месец октомври вече ще се генерират в бизнес профила Ви в ОББ ОНЛАЙН на последната дата от всеки календарен месец.

В тази връзка, на 30.09.2022 г. предстои да получите извлечение, в което ще бъдат отчетени осчетоводените трансакции по усвояване на лимита, ведно с таксите и  комисионите за тях за периода 11.09.2022 – 30.09.2022 г., а следващите извлечения ще получавате съответно на последното число на календарния месец, за който се отнася.

С уважение,

Екипът на ОББ

Обратно към всички новини