Промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на физически лица от 8 септември 2014

08.07.2014 г.
Уважаеми клиенти,
 
Бихме искали да ви информираме, че считано от 08 септември 2014 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти, са както следва:
 
  •  Стандартна Отворена сметка
Честота на изплащане на лихвата
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN
0.60%
1.00%
1.90%
2.50%
EUR
0.50%
0.80%
1.40%
2.10%
USD
0.30%
0.40%
0.60%
1.30%
 
  • Детска Отворена сметка
Честота на излащане на лихвата
3 месеца
6 месеца
12 месеца
 BGN
3.00%
3.50%
4.00%
 EUR
2.85%
3.00%
3.50%
 
  • Сметка „Комфорт”
Дневно салдо
 
до 500.00 BGN
2.50%
от 500.01 до 1000.00 BGN
1.50%
над 1000.01 BGN
1.00%
 
  • Сметка „Привилегия”
Дневно салдо
 
до 500.00 BGN
2.50%
от 500.01 до 1000.00 BGN
1.50%
над 1000.01 BGN
1.00%
 
  • Сметка „Активност”
 
Дневно салдо
BGN
EUR
USD
100 - 2 500
0.40%
Над 2500 
3.00%
2.50%
2.00%
 
  • Спестовна сметка „Плюс”
 
Дневно салдо
BGN
EUR
USD
100.01 - 1000.00
1.50%
 
 
1000.01 - 2000.00
1.75%
0.60%
0.60%
2000.01 - 3000.00
2.00%
0.90%
1.00%
3000.01 - 5000.00
2.50%
1.50%
1.20%
над 5 000.01
2.70%
2.50%
1.40%