Промяна в тарифата за лихвени условия за сметки на физически лица от 8 юли 2013 г.

08.05.2013 г.

Уважаеми клиенти,                                                                             

Бихме искали да ви информираме, че считано от 8 юли 2013 г. ,съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по„Отворена сметка“ при честота на изплащане на лихвата 12 месеца, сметка  „Привилегия“ и стандартен спестовен влог за индивидуални клиенти, са както следва:
 
  • „Отворена сметка“
Честота на изплащане на лихвата
 
12 месеца
BGN
4.40%
EUR
3.70%
USD
2.90%
  • Стандартен спестовен влог                  
BGN
2.00%
EUR
1.20%
USD
1.20%