Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети

01.07.2010 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.09.2010г. ОББ АД променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

  • В Раздел касови операции се добавя минимална такса при вноска, обработка и броене на монети. В същия раздел отпада възможността за вноска, обработка и броене на монети в чужда валута.