Промяна в приниципа на тарифиране на битови сметки

04.01.2009 г.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ОББ променя принципа на тарифиране за услугата „Заплащане на битови сметки”, като вместо прилаганата до момента такса, въвежда месечна такса за обслужване в размер на 1 лв. и такса в размер на 0.30 лв. за всяко от първите шест извършени плащания през съответния месец. Всички плащания в месеца след шестото са безплатни. 

Промяната влиза в сила от 1 април 2009 година. 

Искаме да Ви уверим, че въпреки направената промяна услугата „Заплащане на битови сметки” остава една от най-евтините на българския банков пазар. ОББ не удържа такса за поддръжка на разплащателна сметка и изпраща безплатно SMS известия за постъпили, платени или неплатени задължения. Безплатно е и ежемесечното извлечение от Вашата сметка, което получавате на посочен от Вас адрес. 

Използваме възможността да Ви напомним, че ОББ работи с над 70 компании за комунални услуги, които постоянно се увеличават.