Промяна в лихвените условия по пакет на ЧСИ от 5 януари 2015 г.

04.11.2014 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 5 януари 2015 г. съгласно Общите условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги, лихвените условия по пакет сметки на Частни съдебни изпълнители, са както следва:

  • Сметка за средства на клиенти на ЧСИ (сметка за чужди средства)
Дневно салдо 
до 50 000 BGN1.00%
50 000.01 - 100 000 BGN1.50%
над 100 000 BGN2.50%

* Лихвата се начислява и се отнася по отделна безлихвена разплащателна сметка за лихва съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗЧСИ.

  • Сметка "Комфорт ЧСИ-Такси и разноски"
Дневно салдо 
до 1 500 BGN2.00%
от 1 500.01 - 3 000 BGN1.50%
над 3 000 BGN1.00%
  • Сметка "Комфорт ЧСИ-Допълнителна дейност"
Дневно салдо 
до 1 500 BGN2.00%
от 1 500.01 – 3 000 BGN1.50%
над 3 000 BGN1.00%

* Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители извън пакет ЧСИ не се олихвяват.