Промяна в крайните часове за приемане на платежни нареждания на 29 декември 2017 г.

28.12.2017

Уважаеми клиенти,
 
Бихме искали да Ви уведомим, че на 29 декември 2017г. клоновете на банката ще обслужват клиенти до 14.00ч.
 
През електронно банкиране левови и валутни преводи ще бъдат приемани за изпълнение с дата 29 декември 2017 г., както следва:

• Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи е:

  • 13:50ч. за междубанкови преводи в лева (БИСЕРА);
  • 14:30ч. за междубанкови преводи в лева (РИНГС);
  • 16:00ч. за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ;


• Краен срок за приемане на нареждания за валутни преводи е:

  • 15:00ч. за изходящи валутни преводи;
  • 16:00ч. за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ;

На 29.12.2017г. до 15:30ч. може да се договаря валутен курс за суми над 10 000 левова равностойност.