Промяна на застрахователния партньор на ОББ

16.02.2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че от 16.02.2018 г., във връзка с промяна на застрахователния партньор на ОББ, се прекратяват всички групови застрахователни договори по кредитни и дебитни карти на ОББ с Нова Инс. Покритията по застрахователна програма Двойна защита/Пълна защита в случай на злоупотреба с открадната или загубена карта, при загуба или кражба на лични документи с банкова карта, и обезщетение при грабеж на парични средства изтеглени с банкова карта, ще се осигуряват от ДЗИ, при запазени условия.
Застрахователното покритие, предоставено от Нова Инс ЕАД на картодържатели на ОББ, остава в сила до изтичане на индивидуалния годишен застрахователен период. Застрахователното покритие от „ДЗИ – Общо застраховане“ влиза в сила от деня, следващ изтичането, без промяна в застрахователната премия. В допълнение към текущите Ви условия се добавя покритие за разходи за загубени и откраднати ключове и разходи за подмяна на брави, в случай че загубата или кражбата им е заедно с банковата карта.

За повече информация заповядайте в удобен за вас клон на ОББ.
Екип на ОББ