KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 05/03/2021 17:03:00

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.68280
1.67980
Курс купува
1.60080
1.60380
Фиксинг на БНБ
1.63832
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33362
2.32862
Курс купува
2.20862
2.21262
Фиксинг на БНБ
2.26632
Касов
Безкасов
Курс продава
1.80649
1.80149
Курс купува
1.72049
1.72549
Фиксинг на БНБ
1.76742
EN

Пререгистрация на търговци в Търговски регистър

date

09 декември 2011

 

Уважаеми Клиенти,
Уведомяваме Ви, че съгласно §4, ал.1 от ПЗР на Закона за търговския регистър срокът за пререгистрация на търговци, клонове на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, в Търговския регистър изтича на 31.12.2011 г.
Във връзка с това следва да имате предвид, че съгласно §5 от ПЗР на Закона за търговския регистър, последиците от непререгистрацията са следните:
- Едноличните търговци и клонове на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока се считат заличени от 01.01.2012г.
-  Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока, се прекратява на 01.01.2012г.
- Търговските дружества и кооперации, които не са се пререгистрирали в срока:
-нямат право да осъществяват търговска дейност
- нямат право да предявяват искове и подават молби за образуване на изпълнителни производства;
- нямат право да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, включително и да извършват разпореждания по всички свои сметки, влогове и депозити, както и чрез каналите на електронното банкиране
- могат да се извършват преводи по сметките си единствено за погасяване на публични задължения и  да заплащат дължими суми към работниците и служителите си.
Съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър в §5, ал.2 всички извършени  след 01.01.2012 г. разпоредителни действия и сделки  с имущество на прекратените търговски дружества и кооперации са нищожни.
В тази връзка Банката ще изпълнява закона във връзка с недопускане на разпореждане със сметки, включително чрез електронно банкиране, от страна на търговци, които не са пререгистрирани в търговския регистър, освен за погасяване на публични задължения и за изплащане на дължими суми към работници и служители.
Обратно към всички новини