KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/06/2022 17:00:26

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.91890
1.91590
Курс купува
1.83690
1.83990
Фиксинг на БНБ
1.85968
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34620
2.34120
Курс купува
2.22120
2.22520
Фиксинг на БНБ
2.26210
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00770
2.00270
Курс купува
1.92170
1.92670
Фиксинг на БНБ
1.95485
EN

Преобразуване на взаимни фондове

date

12 ноември 2021

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 12 ноември 2021г. настъпи ефективната дата на преобразуване на „ОББ Платинум Евро Облигации“, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Растеж“ и „ОББ Глобал Дивидент“ („Преобразуващите се фондове“) чрез вливане в ДФ “ОББ Платинум България“ (с предходно наименование ДФ “ОББ Платинум Облигации“). В резултат на преобразуването, притежаваните от Вас дялове от преобразуващите се фондове се замениха с дялове в ДФ “ОББ Платинум България“ като коефициентът на замяна съответно е следния:

 

 

ФОНД
ISIN
Коефициент на замяна


„ОББ Премиум Акции“
BG9000008052
0.889099


„ОББ Балансиран Фонд“
BG9000013136
1.223589


„ОББ Патримониум Земя“
BG9000012088
1.206888


„ОББ Глобал Фарм Инвест“
BG9000006106
1.773454


„ОББ Глобал Детски Фонд“
BG9000004168
0.755148


„ОББ Глобал Дивидент“
BG9000006163
0.700621


„ОББ Глобал Растеж“
BG9000005165
0.917321


„ОББ Платинум Евро Облигации“
BG9000005108
1.407265

За новопридобития брой дялове от ДФ“ОББ Платинум България“ може да се информирате в клон на ОББ или он-лайн на сайта на „KBC Асет Мениджмънт“ – клон България в Зоната на инвеститора. Ако нямате създаден акаунт, можете да се регистрирате тук .

Като следваща стъпка, ДФ „ОББ Платинум България“ предстои да се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия. Инвестиционната политика на ДФ „ОББ Платинум България“ е адаптирана към новите предизвикателства в условията на ниски лихви, като с цел повишаване потенциала за доходност, целевото разпределение на фонда ще бъде с променени пропорции. Детайли относно инвестиционната политика са публикувани в Документа с ключова информация за инвеститора и проспекта.

Считано от 17.11.2021, се възобновяна подаването на поръчки за записване и обратно изкупуванe на дялове от ДФ „ОББ Платинум България“, в клоновете на ОББ или чрез ОББ Онлайн.

При възникнали въпроси, експертите на ОББ АД са на Ваше разположение.

 

С уважение,

Екипа на ОББ

Обратно към всички новини