KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към

Касов
Безкасов
Курс продава
0.00000
0.00000
Курс купува
0.00000
0.00000
Фиксинг на БНБ
0.00000
EN

Позиция на ОББ относно резултатите от всеобхватната оценка, проведена от ЕЦБ към 2018 г.

date

26 юли 2019

ОББ приема резултатите от всеобхватната оценка, проведена от ЕЦБ на базата на данни към 31.12.2018 г.

Резултатите потвърждават силната и устойчива капиталова позиция на ОББ при прилагането на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични икономически стрес сценарии. Те показват, че ОББ е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Както може да се проследи в таблицата по-долу, налице е незначително въздействие върху капитала от първи ред към 2018 г., както и стабилно представяне на проведените стрес тестове за следващите години. ОББ не само отговаря на минималните капиталови изисквания при различните сценарии, но и значително ги надвишава.

Базов сценарий – базов собствен капитал от първи ред

 

2018

2019

2020

2021

Преди корекции (1)

21.51%

21.41%

22.16%

22.93%

След корекции, при пълно прилагане (2)

21.08%

20.17%

20.81%

21.53%

Минимален праг (3)

8.00%

8.00%

8.00%

8.00%

 

Неблагоприятен сценарий – базов собствен капитал от първи ред

 

2018

2019

2020

2021

Преди корекции (1)

21.51%

15.35%

14.06%

13.51%

След корекции, при пълно прилагане (2)

21.08%

13.94%

12.44%

11.79%

Минимален праг (3)

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

 

(1)     Базов собствен капитал от първи ред преди въздействието на резултатите от Прегледа на качеството на активите (AQR)

(2)     Базов собствен капитал от първи ред след въздействието на резултатите от Прегледа на качеството на активите (AQR)

(3)     Минимални нива на капитал от първи ред, определени от ЕЦБ

По време на извършения преглед активите не бяха установени счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат предвид в хода на нормалния процес на оценка на капитала на ОББ.

„Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп.

Резултатите ни дават увереност, че ОББ ще продължи да подкрепя растежа на българската икономика, както и успеха и просперитета на нашите клиенти.

В допълнение бих искал да изразя дълбокото си удовлетворение от ползотворното партньорство и отлично сътрудничество с ЕЦБ“, коментира резултатите Петър Андронов, Кънтри мениджър на КВС Груп за България и Главен изпълнителен директор на ОББ.

Обратно към всички новини