Плати гориво с VISA BUSINESS в чужбина и получи 1% от платената сума обратно по сметката си

Сумата се получава по картовата сметка, свързана със съответната карта VISA до 20 дни след извършване на плащане на гориво извън България и може да бъде в размер до 50 лв. на календарен месец.

Промоцията не е ограничена с териториален обхват, като не се прилага по отношение на плащания, извършени в Република България, и плащания на каквито и да е други стоки и услуги, освен автомобилни горива. Участват карти Visa Business, издадени от участващи организации преди началната дата на Промоцията.

Промоцията е валидна от 4-ти февруари до 31-и май.

Повече информация за промоцията и списък на участващите организации са достъпни на visabg.com