Откриването на срочен депозит – вече и онлайн в е-банкирането на ОББ

19.10.2015 г.

Възможност да открият с една стъпка срочен депозит „На разположение“ вече имат клиентите на електронното банкиране на ОББ.

Услугата е не само бърза, но и напълно безплатна, като заявилите онлайн депозити, ще се радват на още по-атрактивни лихвени нива. 

Освен това желаещите да си открият „На разположение“ могат да избират както срока, така и валутата на депозита. Той може да е за срок от 6,12 или 24 месеца, а клиентите избират между лева, евро или щатски долари като минималната сума за откриване, с която трябва да разполагат, е 3 000 валутни единици. Всеки желаещ може да си открие срочен депозит „На разположение“, стига да има стандартна разплащателна сметка в съответната валута или сметка „Комфорт“ в лева.

Основни предимства на депозита, който действително е винаги на разположение, са:

  • Ежемесечно получаване на лихвата
  • Гарантирана доходност, дори и в случай на предсрочно прекратяване.

Нововъведението е поредното удобство, което ОББ обявява за клиентите си в последните месеци. Така, от месец август, банката даде възможност на потребителите на електронното си банкиране да откриват разплащателна сметка „Активност“, чрез която могат да следят наличностите и движенията по сметката си в реално време, както и да извършват свободно преводи и плащания през своето е-банкиране. За последното пък ОББ въведе възможността за плащане по предварително зададени шаблони без необходимостта от вход със сертификат.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни на https://ebb.ubb.bg, а подробности за условията на депозит „На Разположение“ са налични тук.