KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 17/05/2022 17:45:07

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.89640
1.89340
Курс купува
1.81440
1.81740
Фиксинг на БНБ
1.85545
Касов
Безкасов
Курс продава
2.37810
2.37310
Курс купува
2.25310
2.25710
Фиксинг на БНБ
2.31733
Касов
Безкасов
Курс продава
1.91130
1.90630
Курс купува
1.82530
1.83030
Фиксинг на БНБ
1.87035
EN

Община Пазарджик емитира втори транш по облигационната емисия

date

22 януари 2010

Община Пазарджик, на основание чл. 206, ал.6 от Търговския 3акон, обявява усвояването на втори транш от облигационния заем емитиран през месец май 2009 г.

Емисията е с ISIN код BG2100008098, максимален размер 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) евро, разпределени в 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми общински облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро и лихвени плащания в края на всеки 6-месечен период, със срок на облигационния заем от 120 месеца, считано от 20.05.2009 г., с падеж 20.05.2019 г.

Първият транш е усвоен при стартирането на емисията и е в размер на 3 075 000 (три милиона и седемдесет и пет хиляди) евро. Настоящият втори транш, в размер на 2 775 000 (два милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди) евро, е усвоен преди предвидената дата в Предложението за записване на емисия общински облигации от 27.04.2009 г.
 
Предложението разрешава предварително усвояване на парични средства от Община Пазарджик. Документът е актуализиран към датата на предлагането - 21.01.2010 г. Сумата от втория транш е успешно набрана и записана от мениджъра на облигационния заем „Обединена Българска Банка” АД.
Обратно към всички новини