KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Обединена българска банка прави предложение до собствениците на ипотекирани имоти в русенския блок „Теодора“

date

17 март 2015

Обединена българска банка (ОББ или Банката) отправи поредно предложение към собствениците на ипотекирани имоти в блок „Теодора“, закупени от „Пропърти Къмършъл“ в русенския квартал „Родина“ за заличаване на учредените в нейна полза договорни ипотеки срещу заплащане договорената цена, която е вписана в ипотеката и в момента е близо два пъти по-ниска от сравнимата пазарна цена на тези апартаменти.

В същото време ОББ  ще продължава да прави опити да продаде имотите, собственост на компанията-длъжник „Пропърти Къмършъл“, по реда на принудително изпълнение чрез частен съдебен изпълнител, с цел законна реализация на своите права за събиране на вземанията си от този кредитен длъжник.

 

Кратка предистория

През месец ноември 2007 година ОББ предоставя на „Пропърти Къмършъл” инвестиционен кредит за финансиране на строително-монтажни работи от етап от „кота нула“ до етап „груб строеж“ на жилищна сграда в гр. Русе, кв. „Родина“. Като обезпечение по договора за кредит „Пропърти Къмършъл” учредява договорни ипотеки върху земята и върху самостоятелни обекти от изградената върху нея до степен “груб строеж” жилищна сграда “Теодора” с подземни гаражи, магазини и офиси.

До 2009 година кредитополучателят обслужва задълженията си по договора за кредит с минимални закъснения, но към края на същата година започва нееднократно разсрочване и преструктуриране на експозицията с оглед появилите се затруднения по погасяването й. За съжаление, многократните срещи с инвеститора и опитите за нормализиране в обслужването на кредита не дават желания резултат. От 10.06.2011 г. дружеството спира окончателно плащанията по този кредит, въпреки че продължава да строи (вероятно с аванси от крайни купувачи) и да извършва продажби на отделни обекти в сградата.

Поради допуснатите сериозни просрочия и неизпълнение на задълженията по договора за кредит от страна на „Пропърти Къмършъл” през 2012 година ОББ е принудена да пристъпи към принудително изпълнение за събиране на вземанията си. Въз основа на издадения в полза на Банката изпълнителен лист, за част от вземането й е образувано изпълнително дело, по което са наложени възбрани върху имуществото на дружеството и е извършен опис на ипотекираните, но непрехвърлени на трети лица с нотариален акт за покупко-продажба самостоятелни обекти. Впоследствие е обявена и публична продан на тези обекти.

Междувременно „Пропърти Къмършъл” продължава  да продава ипотекирани в полза на Банката обекти в жилищна сграда „Теодора“ без да погасява задълженията си по кредита към Банката.  

Независимо от незаконните действия на инвеститора и непостъпилите средства от продажбата на тези имоти, ОББ  се фокусира в реализацията на имотите, останали собственост на „Пропърти къмършъл”, като дълго време отлага по обясними причини принудителните действия (налагане на възбрани, насрочване на опис и публична продан) върху продадените на трети лица, но ипотекирани в полза на банката апартаменти и други имоти в блок „Теодора“.

 

Януари 2015

Както бе споменато, в продължение на месеци Банката отправя поредица предложения към купувачите на ипотекираните в нейна полза имоти, в т. ч. и чрез директни срещи и разговори със засегнатите собственици. На тези срещи обстойно е обяснявано, че единственият законен начин да бъде вдигната (заличена) ипотеката от въпросния имот е след заплащане на сумата, посочена за всеки конкретен обект поотделно в нотариалния акт за учредяване на договорната ипотека.

За съжаление, основният виновник за тази ситуация – компанията – длъжник „Пропърти Къмършъл” по никакъв начин не съдейства за намиране на по-безболезнено решение за тези купувачи, а дори напротив – всячески се стреми да внуши пред тях вина единствено на финансиращата институция - ОББ.

Естествено, при тези обстоятелства, през януари 2015 година Банката чрез частен съдия-изпълнител инициира процедури по принудително изпълнение и върху тези обекти, с оглед законово събиране на вземанията си от длъжника „Пропърти Комършъл“.

 

Предложението

Обединена българска банка прави отново официално предложение към собствениците на ипотекирани в полза на Банката апартаменти и други имоти, закупени от фирма „Пропърти Къмършъл“ в блок „Теодора“ в русенския квартал „Родина“, да заплатят в полза на банката сумите, дължими по учредените ипотеки за всеки отделен имот, срещу което Банката заличава окончателно и безусловно съответните ипотеки..

Заедно с това предложение ОББ е готова да договаря с всеки отделен собственик изгодни, различни от пазара, условия за отложено плащане на тези суми.

Тази оферта е валидна 3 (три) месеца от датата на отправянето й. След изтичане на този срок банката запазва правата си за възобновяване на принудителните законови действия за реализация на ипотекираните в нейна полза имоти с цел събиране на вземанията си.

Наред с това ОББ ще продължава да упражнява своите права на ипотекарен кредитор чрез принудителна продажба и на ипотекираните имоти, собственост към момента на самото дружество „Пропърти Къмършъл”.

 

Накрая Обединена българска банка трябва  да подчертае и следното:

1.     ОББ си запазва правото да се съмнява в безкритичното незнание на всичките 47 купувачи на имоти от русенския блок „Теодора“ за наличието в полза на Банката на тежести (ипотеки) на закупените от тях имоти от фирмата „Пропърти Къмършъл“. 

2.     ОББ не приема и няма да се поддаде на опитите на някои от собствениците на ипотекирани в полза на банката апартаменти в русенския блок „Теодора“ чрез публични протести, писма до различни инстанции и медии, обидни и неверни квалификации спрямо банката, всичките насочени към постигане на незаконови отстъпки или безвъзмездно заличаване на ипотечните права върху въпросните апартаменти, и ще продължи да защитава интересите си на отговорна финансова институция в рамките на законите в Република България.  

Обратно към всички новини