KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN

Обединена българска банка АД продава употребявани автомобили

date

12 март 2016

На 29.03.2016 г. от 09:30 часа в сградата на ОББ  в гр. София, бул.“Кн.Мария Луиза“ №70, ет.2, ще се проведе търг с явно наддаване съгласно „Правила за дълготрайни активи, собственост на ОББ АД”, за продажба на 8 броя употребявани автомобили, собственост на банката, както следва:

 

Марка/Модел

Рег. №

Дата на първа регистрация

Пробег, км

Цена

1. 

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 1981НР

2009

217 370 км

15300 лева (без ДДС)

2. 

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 6463НР

2009

171 390 км

15300 лева (без ДДС)

3.

„Опел Вектра“

СА7408НС

2009

480 501 км

5670 лева (без ДДС)

4.

„Опел Вектра“

СА7409НС

2009

303 817 км

6066 лева (без ДДС)

5.

„Опел Вектра“

СА5470КР

2009

317 351 км

5535 лева (без ДДС)

6.

„Опел Вектра“

СА5471КР

2008

303 480 км

5688 лева (без ДДС)

7.

„Опел Астра“

СА5469КР

2007

116 792 км

4878 лева (без ДДС)

8.

„Опел Зафира“

СА5466КР

2006

352 137 км

5679 лева (без ДДС)

Оглед на автомобилите може да бъде извършван между 9:00 и 17:00 ч., всеки работен ден до 28.03.2016 г. включително, на следния адрес: гара Искър, ул.“5006“ № 2 – клон на „ОББ“АД. Лица за контакти във връзка с огледите на автомобилите и за допълнителна информация:

        Илчо Шишков тел. 02 /811 31 90, GSM 0887 319 986.

Задатък (капаро) за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства, се внася по банкова сметка BG18UBBS80021025500230 във всеки клон на ОББ АД, най-късно до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга/28.03.2016 г./.

Внесените задатъци за участие в търга се връщат на участниците въз основа на писмена молба до Дирекция „Финансов контрол” на ОББ, съгласувана с председателя на Комисията.

Продажбата ще бъде с наддавателен лист и с определена стъпка от 100 лева.

До търга се допускат за участие само кандидати, представили документ за самоличност и вносна бележка за внесения задатък, на която е описан автомобилът, за който се кандидатства. Провеждането на търга за всеки от автомобилите става по реда на обявяването им по-горе, като на мястото на провеждане се поканват да присъстват само кандидатите за конкретния автомобил. При участие на пълномощник е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Обявеният за купувач следва да внесе сумата на крайната цена в 7-дневен срок от приключване на продажбата. Ако не стори това, внесеният от него задатък не се връща и Комисията поканва следващия по ред кандидат, направил валидно предложение и неизтеглил задатъка си, да закупи автомобила.  

Обявените цени са без ДДС, което се дължи от купувача. Всички разходи по прехвърлянето са за сметка на купувача.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване  по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Обратно към всички новини