KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Обединена българска банка АД продава употребявани автомобили

date

22 януари 2016

На 26.02.2016 г. от 09:30 часа в сградата на ОББ  в гр. София, бул. "Кн.Мария Луиза" №70, ет.2, ще се проведе търг с явно наддаване съгласно „Правила за дълготрайни активи, собственост на ОББ АД”, за продажба на 14 броя употребявани автомобили, собственост на банката, както следва:

 

Марка/Модел

Рег. №

Дата на първа регистрация

Пробег, км

Цена

 1

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 1981НР

2009

217 370 км

17000 лева / без ДДС/

 2

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 6463НР

2009

171 390 км

17000 лева / без ДДС/

 3

„Опел Астра“

СА 1606КА

2007

203 000 км

3200 лева /

без ДДС/

 

 4

„Опел Вектра“

СА 7403НС

2009

286 261 км

7180 лева / без ДДС/

5

Опел Вектра

СА 7406НС

2009

242 611 км

7630 лева / без ДДС/

6

„Опел Вектра“

СА 7408НС

2009

480 501 км

6300 лева /

без ДДС/

 

7

„Опел Вектра“

СА 7409НС

2009

303 817 км

6740 лева /

без ДДС/

 

8

„Опел Вектра“

СА 5470КР

2009

317 351 км

6150 лева /

без ДДС/

 

 9

„Опел Вектра“

СА 5471КР

2008

303 480 км

6320 лева /

без ДДС/

 

 10

„Опел Астра“

СА 5469КР

2007

116 792 км

5420 лева /

без ДДС/

 

 11

„Опел Астра“

СА 5397КК

2007

261 874 км

4580 лева /

без ДДС/

 

 12

„Опел Зафира“

СА 5466КР

2006

352 137 км

6310 лева /

без ДДС/

 

 13

„Опел Vivaro“

С 8729ХК

2003

432 300  км

5960 лева /

без ДДС/

 

 14

„Опел Vivaro“

С 8731 ХК

2003

480 057 км

5660 лева /

без ДДС/

 

Оглед на автомобилите може да бъде извършван между 9:00 и 17:00 ч., всеки работен ден до 25.02.2016 г. включително, на следния адрес: гара Искър, ул.“5006“ № 2 – клон на „ОББ“АД. Лица за контакти във връзка с огледите на автомобилите и за допълнителна информация:

Илчо Шишков тел. 02 /811 31 90, GSM 0887 319 986.

Задатък (капаро) за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства, се внася по банкова сметка BG18UBBS80021025500230 във всеки клон на ОББ АД, най-късно до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга/26.02.2016 г./

Внесените задатъци за участие в търга се връщат на участниците въз основа на писмена молба до Дирекция „Финансов контрол” на ОББ, съгласувана с председателя на Комисията.

Продажбата ще бъде с наддавателен лист и с определена стъпка от 100 лева.

До търга се допускат за участие само кандидати, представили документ за самоличност и вносна бележка за внесения задатък, на която е описан автомобилът, за който се кандидатства. Провеждането на търга за всеки от автомобилите става по реда на обявяването им по-горе, като на мястото на провеждане се поканват да присъстват само кандидатите за конкретния автомобил. При участие на пълномощник е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Обявеният за купувач следва да внесе сумата на крайната цена в 7-дневен срок от приключване на продажбата. Ако не стори това, внесеният от него задатък не се връща и Комисията поканва следващия по ред кандидат, направил валидно предложение и неизтеглил задатъка си, да закупи автомобила.  

Обявените цени са без ДДС, което се дължи от купувача. Всички разходи по прехвърлянето са за сметка на купувача.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване  по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Обратно към всички новини