KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/10/2021 15:35:08

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.71400
1.71190
Курс купува
1.64740
1.65240
Фиксинг на БНБ
1.68562
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35840
2.35340
Курс купува
2.28350
2.28850
Фиксинг на БНБ
2.31788
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86340
1.85840
Курс купува
1.79050
1.79550
Фиксинг на БНБ
1.83371
EN

Обединена българска банка АД продава употребявани автомобили на 12.07.2016

date

22 юни 2016

На 12.07.2016 г. от 09:30 часа в сградата на ОББ  в гр. София, бул.“Кн.Мария Луиза“ №70, ет.2, ще се проведе търг с явно наддаване съгласно „Правила за дълготрайни активи, собственост на ОББ АД”, за продажба на 2 (два) броя употребявани автомобили, собственост на банката, както следва:

 

Марка/Модел

Рег. №

Дата на първа регистрация

Пробег, км

Цена

1.

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 1981НР

2009

217 370 км

12393 лева (без ДДС)

2.

„Опел“, модел Астра

СА 5399 КК

2007

112 280 км

3699 лева (без ДДС)

 

Оглед на автомобилите може да бъде извършван между 9:00 и 17:00 ч., всеки работен ден до 11.07.2016 г. включително, на следния адрес: гара Искър, ул.“5006“ № 2 – клон на „ОББ“АД.

 

Лице за контакти във връзка с огледите на автомобилите и за допълнителна информация:

        

Илчо Шишков тел. 02 /811 31 90, GSM 0887 319 986.

 

Задатък (капаро) за участие в размер на 10% от началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства, се внася по банкова сметка BG18UBBS80021025500230 във всеки клон на ОББ АД, най-късно до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга - 11.07.2016 г.

 

Внесените задатъци за участие в търга се връщат на участниците въз основа на писмена молба до Дирекция „Финансов контрол” на ОББ, съгласувана с председателя на Комисията.

 

Продажбата ще бъде с наддавателен лист и с определена стъпка от 100 лева.

 

До търга се допускат за участие само кандидати, представили документ за самоличност и вносна бележка за внесения задатък, на която е описан автомобилът, за който се кандидатства. Провеждането на търга за всеки от автомобилите става по реда на обявяването им по-горе, като на мястото на провеждане се поканват да присъстват само кандидатите за конкретния автомобил. При участие на пълномощник е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно.

 

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.

 

Обявеният за купувач следва да внесе сумата на крайната цена в 7-дневен срок от приключване на продажбата. Ако не стори това, внесеният от него задатък не се връща и Комисията поканва следващия по ред кандидат, направил валидно предложение и неизтеглил задатъка си, да закупи автомобила.  

 

Обявените цени са без ДДС, което се дължи от купувача. Всички разходи по прехвърлянето са за сметка на купувача.

 

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване  по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

 

Обратно към всички новини