ОББ въвежда промени в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица

05.04.2013 г.

Считано от 05.06.2013 г., съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, ОББ въвежда промени в  Тарифата за таксите и комисионите за физически лица, в Раздел IV Карти.

В частта Международни кредитни карти без гаранционен депозит EC/MCVISA иVISA ELECTRON, се въвеждат:
  • Такса при транзакции с Кредитна карта за залагания и хазарт   -  1% от сумата на транзакцията
  • Такса за доставка на адрес на месечно извлечение на хартиен носител - BGN2 (месечно)

В частта Други операции с международни банкови карти, отпада такса

  •  Обработка на инцидент „Забравени пари“ на АТМ на ОББ - BGN 10