ОББ въвежда по-високи лихви за ипотечни кредити в лева

04.09.2007 г.

Обединена българска банка въвежда нови лихвени нива по стандартната оферта за ипотечните си кредити в лева – за покупка или ремонт на жилище. 

Повишението ще бъде с 0,5%, като годишната лихва за стандартните кредити за покупка ще възлиза на 7,2%, а за ремонт – 8,2%. 

ОББ въвежда и някои промени в промоционалните си оферти за ипотечни кредити в лева за нови клиенти. В промоционалната схема за покупка на жилище за нови клиенти, процентът за първата година от 0.9 % се променя на 1,5%., като лихвата от 7,95% за останалия период остава без промяна. Промоционалната ипотечна схема за ремонт и реконструкция на жилище не се променя. 

Промяната е валидна за нови кредити от 1 септември 2007 година, а за вече съществуващи кредити - от 1 октомври 2007 година. 

Към настоящия момент банката не предвижда увеличение на лихвените проценти за потребителски кредити и ипотечни кредити в евро, както и за всички останали кредити за граждани в лева, в т. ч. и кредитни карти.

Банката ще информира съществуващите клиенти за настъпилите промени чрез своя Център за обслужване на телефон 0700 117 17, както и чрез писма до всички клиенти по текущи кредити, засегнати от промяната.

Настъпилите изменения са в следствие на съществените промени в пазарните условия у нас и на международните пазари, както и на влизащите в сила от 1 септември мерки на БНБ за ограничаване темповете на кредитния растеж чрез увеличаване на задължителните безлихвени минимални резерви от 8% на 12%.