KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/09/2022 17:45:12

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04230
2.03930
Курс купува
1.96030
1.96330
Фиксинг на БНБ
2.00639
Касов
Безкасов
Курс продава
2.29120
2.28620
Курс купува
2.16620
2.17020
Фиксинг на БНБ
2.21498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.08900
2.08400
Курс купува
2.00300
2.00800
Фиксинг на БНБ
2.04563
EN

ОББ стартира предлагането на кредити с възможност за лихвени субсидии по програма на Фонда на фондовете

date

21 април 2021

Обединена българска банка (ОББ) стартира предлагането на кредити, част от нов инструмент, по програма на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България - ФМФИБ). Средствата по новия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Чрез него банката ще отпуска преференциално финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, които изпитват затруднения във връзка с кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

 

Програмата предоставя до 80% безплатна гаранция, а клиентите ще получават по-благоприятни условия спрямо стандартните. Чрез новия гаранционен продукт ОББ и Фонда на фондовете ще подпомогнат малки и средни предприятия в условията на настоящата тежка ситуация, като улеснят достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и за преодоляване на финансови затруднения, свързани с пандемията.

 

ОББ има потенциал да предостави финансиране за над 109 млн. лв., с над 3 млн. лв. лихвени субсидии за бизнеса. Компаниите могат да се възползват от продукта в две направления: инвестиционни кредити с до 24 месеца гратисен период за погасяване на задължението и кредити за оборотни средства с възможност до 12 месеца гратисен период по главница. Максимален размер на гаранцията по кредита е 2,93 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 5 години и 1,46 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 10 години.

 

“Очакванията на бизнеса, разбираемо, са променени. С подобни инструменти целим да предоставим на компаниите още решения за посрещане на предизвикателствата – бързо, гъвкаво, съобразено с нуждите, породени от необходимостта от незабавна адаптация.“, коментира въвеждането на новата програма Петър Андронов, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка.

 

От своя страна изпълнителният директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев изтъкна: „Разчитаме, че опитът и експертизата на ОББ в прилагането на различни гаранционни инструменти ще подпомогнат успешното постигане на целите, свързани с осигуряване на така необходимата в момента ликвидна подкрепа на българските МСП.“

 

Възможността за ползване на лихвена субсидия е иновативен елемент на програмата, който ще позволи на кредитополучателите да се възползват от още по-преференциални условия за период до 12 месеца от подписване на договора за кредит. От субсидията ще могат да се възползват фирми, които отговарят на правилата за получаване на държавни помощи de minimis и на условията за допустимост, включително поемане на ангажимент за запазване или увеличаване на броя служители на фирмата за периода на лихвена субсидия, съотношение печалба преди разходи за лихви, данъци и амортизации към разходи за лихви на кредитополучателя - под 4.0 и др. Лихвената субсидия ще се прилага за нови инвестиционни кредити, кредитни линии и оборотни кредити с погасителен план.

 

Всички кредити по програмата ще са с намалени изисквания за обезпеченост, а клиентите на банката ще могат да получат кредит с преференциалните условия до запълване на гарантирания от Фонда на фондовете портфейл за ОББ, най-късно до 22.09.2022 г.

 

За Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Дружеството управлява публичен ресурс в размер 1.2 млрд. лв. и предлага на пазара широк диапазон от дългови, дялови и квази-дялови инструменти с цел да осигури по-лесен достъп до финансов ресурс на частния и публичния сектор в България чрез иновативни и гъвкави форми на финансиране.

 

Обратно към всички новини