ОББ с по-ниски лихви от 4.836% в лева по ипотечния кредит за покупка на жилищен имот

01.03.2016 г.

ОББ обяви нова оферта с 4.836% променлив лихвен процент в лева на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка при кандидатстване за ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, строителство и довършителни работи и рефинансиране на кредити от други банки, при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”. Клиентите могат да избират и между 4.90% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR +  4.900 пункта фиксирана надбавка.

До 31.03.2016 е в сила и промоционалната оферта на Банката по ипотечния кредит за рефинансиране на кредити от други банки за  кандидатстване и одобрение от страна на Банката без такси по време на процеса. Условията за периода на кампанията включват следните преференции по банковите такси:

  • Без такса за кандидатстване
  • Без такса за оценка на обезпечението
  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение и оформяне на документи по ипотека
  • Без такса за кредитна оценка

При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка, клиентите имат възможност да обединят и съществуващи потребителски кредити, и / или да получат допълнителни средства.

ГПР: 5.04% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 4.836% променлива лихва при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“: месечна вноска по кредита 421.47 лева; обща дължима сума 152 952.95 лева. Необходимо e сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“ . Разходът за застраховка не е включен в ГПР. 

Допълнителна информация за офертите по кредити на Банката можете да намерите тук.