ОББ с нови възможности за левови и валутни преводи по телефона

12.05.2015 г.

Нови възможности за осъществяване на левови и валутни преводи по сметка или кредитна карта по телефона от и към свои клиенти предлага вече ОББ от 11 май 2015 г. 

Услугата е достъпна през Центъра за обслужване на клиенти на ОББ на телефони 070011717 и *7171 (за абонати на мобилни оператори) и е отворена за всички граждани - клиенти на банката, желаещи да извършат превод към сметка или кредитна карта в рамките на ОББ.

Нововъведението обогатява възможностите за извършване на транзакции  по телефона за клиенти -  ФЛ на ОББ, които до момента можеха да осъществяват превод от сметка в сметка на едни и същи клиент в лева и валута, както и да захранват собствената си кредитна карта. Наред с новите услуги, ОББ увеличава и дневния лимит за преводи по телефона на 2000 лева от сметка . Извършването на операциите не се таксува, с изключение на преводите в лева и валута в рамките на ОББ, като за тях има преференциални цени.

Какви услуги предлага Центърът за обслужване на клиенти по телефона на ОББ? 

  • Превод от сметка в сметка на едни и същи клиент в лева и валута.

  • Захранване на собствена кредитна карта.

  • НОВО Превод по кредитна карта на друг клиент

  • НОВО Левов превод в рамките на ОББ

  • НОВО Валутен превод в рамките на ОББ 

Как се осъществява нареждането на превод по телефона с ОББ? 

С цел по-голяма сигурност и бързина финансовите трансакции по телефона се извършват след идентификация с потребителско име и еднократна парола. За целта е необходимо клиентите да бъдат предварително регистрирани за ползване на услуги по телефона. Това може да стане в удобен за тях банков клон или с едно обаждане на 0700 117 17 или *7171 за клиенти, които ползват Електронно банкиране на ОББ.

При набиране на телефоните на Центъра за обслужване на клиенти, желаещите да осъществят превод по сметка или кредитна карта, трябва да изберат бутон 1 за вход в системата на Телефонния център и след въвеждане на потребителско име и парола, ще могат да извършат желаните трансакции със съдействието на служител на Центъра за обслужване на клиенти.

Подробности за услугите на Центъра са достъпни на телефони 070011717 и *7171 (за абонати на мобилни оператори), а информация за Тарифата на ОББ за платежни услуги за индивидуални клиенти може да бъде открита на Тарифи за такси и комисиони за индивидуални клиенти.