ОББ с нова оферта по ипотечния кредит за рефинансиране без такси в процеса на кандидатстване и одобрение от страна на Банката

08.10.2015 г.

ОББ обяви нова оферта по ипотечния кредит за рефинансиране на кредити от други банки, за молби подадени в периода 01.10.2015 – 31.12.2015. Предложението е за  кандидатстване и одобрение от страна на Банката без такси по време на процеса, като клиентите могат да избират между 4.90% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR +  4.900 пункта фиксирана надбавка, или 5.273% променлив лихвен процент в лева на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка.

Новите условия за периода на промоционалната кампания на ОББ включват следните преференции по банковите такси:

  • Без такса за кандидатстване
  • Без такса за оценка на обезпечението
  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение и оформяне на документи по ипотека
  • Без такса за кредитна оценка

При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка, клиентите имат възможност да обединят и съществуващи потребителски кредити, и / или да получат допълнителни средства.

ГПР: 5.46% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 5.273% променлива лихва: месечна вноска по кредита 442.90 лева; обща дължима сума 160 345.19 лева. Необходимо e сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“ . Разходът за застраховка не е включен в ГПР.

Допълнителна информация за офертите по кредити на Банката можете да намерите тук.