ОББ с нова оферта по ипотечния кредит за рефинансиране без такси в процеса на кандидатстване и одобрение от страна на Банката

01.06.2015 г.

ОББ обяви нова оферта по ипотечния кредит за рефинансиране на кредити от други банки за молби подадени в периода 01.06.2015 – 31.08.2015. Предложението е за кандидатстване и одобрение от страна на Банката без такси по време на процеса, като клиентите могат да избират между 4.90% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR + 4.900 пункта фиксирана надбавка, или 5.50% променлив лихвен процент в лева и евро на база 6-мес. SOFIBOR / ЕURIBOR и фиксирана надбавка. 

Новите условия за периода на промоционалната кампания на ОББ включват следните преференции по банковите такси: 

  • Без такса за кандидатстване

  • Без такса за оценка на обезпечението

  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение и оформяне на документи по ипотека

  • Без такса за кредитна оценка

При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка, клиентите имат възможност да обединят и съществуващи потребителски кредити, и/или да получат допълнителни средства.
 
ГПР: 5.68% при кредит от 80 000 лева / 40 000 евро за срок от 30 г. и 5.50% променлива лихва: месечна вноска по кредита 454.23 лева / 227.12 евро.; обща дължима сума 164 243.23 лева / 82 129.75 евро. Необходимо e сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“ . Разходът за застраховка не е включен в ГПР.
 
Допълнителна информация за офертите по кредити на Банката можете да намерите на http://ubb.bg/bg-BG/FCK/91.