ОББ с нов бизнес модел в развитието на общозастрахователното си портфолио

19.05.2015 г.

ОББ ще даде нова динамика в развитието на банково-застрахователния си бизнес, като в същото време запази дългосрочната застрахователна защита на своите клиенти.

Това ще стане възможно чрез надграждане на бизнес партньорството на банката с един от пазарните лидери в застраховането ЗД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, които заявиха готовност да придобият изцяло компанията ОББ Ей Ай Джи ЗД АД от досегашните й собственици – ОББ, Eй Ай Джи и Етники Иншуранс. Сделката предстои да бъде одобрена от Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията.

Промяната ще позволи на ОББ да се фокусира още по-активно върху предлагането на банково-застрахователни продукти на своите клиенти, като не само запази тяхната застрахователна защита, но и им предложи нови възможности чрез доказан партньор в лицето на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.