ОББ с до 500 лв. oтстъпка от бъдещи лихви при рефинансиране на ипотечен кредит и без такси за кандидатстване и одобрение от страна на Банката

24.04.2017 г.

Стартира промоционалната ни кампания по ипотечен кредит за рефинансиране на кредити от други банки с отстъпка от бъдещи лихви в размер на 1% от усвоения размер на кредита (макс. 500 лв.).

В допълнение до 15.08.2017 освобождаваме клиентите ни от всички такси в процеса на кандидатстване и одобрение от страна на Банката:

  • Без такса за кандидатстване;
  • Без такса за оценка на имота;
  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение;
  • Без такса за кредитна оценка.

Всеки клиент, който желае да рефинансира ипотечния си кредит може да се възползва от 4.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR + 4.000 пункта фиксирана надбавка. Клиентите ни могат да избират и между оферта с 4.293% променлив лихвен процент в лева, на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка.

При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка клиентите имат възможност да обединят и други кредитни задължения и/или да получат допълнителни средства.

Офертата е валидна за усвоени ипотечни кредити в периода 24.04.2017 г. - 15.08.2017 г.

ГПР: 4.38% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 4.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR+4.000 пункта фиксирана надбавка за оставащия срок на кредита: 36 месечни вноски по кредита в размер на 381.93 лева за периода с фиксиран лихвен процент и 324 месечни вноски по кредита в размер на 394.49 лева през останалия период на кредита; обща дължима сума 142 623.77 лева. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“, разходът за която не е включен в ГПР. Стойността на 6-мес. SOFIBOR, приета от Банката към дата 01.03.2017 г., е 0.293%.

ГПР в BGN: 4.45% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 4.293% променлива лихва: 360 месечни вноски по кредита в размер на 395.57 лева; обща дължима сума 143 464.13 лева. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“, разходът за която не е включен в ГПР.

Допълнителна информация за офертите по кредити на Банката можете да намерите на: http://www.ubb.bg/individual-clients/credits