KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/06/2022 15:35:10

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90810
1.90600
Курс купува
1.84150
1.84650
Фиксинг на БНБ
1.85968
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31260
2.30760
Курс купува
2.23770
2.24270
Фиксинг на БНБ
2.26210
Касов
Безкасов
Курс продава
1.99170
1.98670
Курс купува
1.91880
1.92380
Фиксинг на БНБ
1.95485
EN

Обединена българска банка разпределя печалбата си за 1999 г. като дивидент

date

20 ноември 2009

Банката приключва годината с двойно по-голяма печалба от предходната 

Обединена българска банка дава дивидент, стана ясно на проведеното в София на 5 май 2000 година общо Акционерно събрание на банката. Общото събрание прие предложението направено от Съвета на директорите на Обединена българска банка печалбата за 1999 година да бъде разпределена като дивидент за акционерите при 34% за акция.

Най-голямата българска частна банка приключи изминалата 1999 година с реализирана печалба, възлизаща на 26.6 млн. лева след облагане с данъци, което е почти два пъти увеличение в сравнение с предишния отчетен период.

През 1999 г. Обединена българска банка постигна нарастване на активите с 18.4%, превишавайки 1 млрд. лева обща сума на активите. Постигната е възвращаемост на активите 2.6% и възвращаемост на капитала 10.3%.

Общо депозитите към декември 1999 г. възлизат на 753.6 млн. лева и са нараснали спрямо края на 1998 г. с 18.6%. Към декември 1999 г. нетната сума на кредитите е в размер на 182.9 млн. лева. В сравнение със същия период на 1998 г. нетният размер на кредитния портфейл след провизии отбелязва увеличение от 33%. Постигнатият нетен лихвен приход за 1999 г. е 44.5 млн. лева, а нетните нелихвени приходи са 30.4 млн. лева.

Обединена българска банка се ползва с признанието на международните финансови институции

Доброто управление на Обединена българска банка, силната пазарна позиция и добрите резултати от дейността получиха признанието на международната рейтингова агенция Thomson Bank Watch, който двукратно в продължение на една година повиши краткосрочния кредитен рейтинг на банката до най-високата категория LC-1. През март 2000 година същата агенция определи и дългосрочен кредитен рейтинг, равен на суверенния рейтинг на Република България.

През 1999 година Обединена българска банка продължи линията на подобряване работата с финансови институции и банки кореспонденти. Банката бе одобрена от Германската агенция за експортно застраховане HERMES за гарант по сделки с германски износители. Обединена българска банка бе одобрена за включване в Trade Facilitation Program на ЕБВР като издаваща и потвърждаваща банка по акредитиви, обслужващи международните разплащания в страните от Централна и Източна Европа. Банката е участник и в две програми за гаранционно кредитиране, спонсорирани от USAID, "Развитие на малкия и среден бизнес" и "Програма за енергийна ефективност".

Особено внимание към специфичните потребности на клиентите

През 1999 г. клиентската база продължи да включва голям брой корпоративни клиенти. Банката им предлага пакет от всички видове услуги, с оглед задоволяването на техните нужди и подпомагане развитието на бизнеса им. Обединена българска банка предлага на фирмите - големи корпоративни клиенти, малък и среден бизнес, краткосрочно и дългосрочно финансиране при конкурентни условия и качествено обслужване, съответстващо на специфичните нужди на всеки отделен клиент.

Обединена българска банка участва в някои специализирани програми, сред които са съвместният проект за финансиране закупуването на селскостопански машини между Фонд "Земеделие" и водещият производител на земеделска техника - концернът "Джон Диър", регионалната програма за кредитиране с микрофонд "Смолян", регионални програми за финансиране на проекти за екологично земеделие и подпомагане на малки и средни предприятия в Стара Планина.

Обединена българска банка е лидер по издадени банкови карти и инсталирани банкомати

Изминалата 1999 година бе успешна за картовите продукти и услуги на банката. Тя затвърди лидерската си позиция чрез разшииряване мрежата си от банкомати и ПОС-терминали, както и посредством внедряването на нови видове банкови карти. През 1999 година Обединена българска банка е издала 77 936 нови дебитни карти, а до месец май 2000 година общият брой на издадените банкови карти надхвърли 180 000, което е два пъти повече в сравнение с 1998 година. Броят на новоиздадените кредитни Еurocard/Mastercard и Visa почти се утрои в сравнение с предишната година.

Информационните технологии - предизвикателството на новия век

През 1999 година Обединена българска банка предоля няколко предизвикателства - въвеждането на еврото , деноминацията на лева и Проблем 2000. Банката компютъризира системата за едро банкиране чрез внедряване на системата EQUATION. Обединена българска банка въведе и SWIFT ALLIANCE - една нова система за международни валутни разплащания. Продължава развитието на иновациите в системите за електронно банкиране с въвеждането на гама от интегрирани услуги за дистанционно електронно и телефонно банкиране както и прототип на банкиране през Интернет.

През 2000 година Обединена българска банка ще продължи разширяването на пазарния си дял сред големите корпоративни клиенти, малкия и среден бизнес и граждани. Банката ще въведе и ще започне активно да предлага продуктите на електронното банкиране, както и ще затвърди позициите си като издател на кредитни и дебитни карти.

Обратно към всички новини