ОББ пуска онлайн заявление за дебитни карти

29.02.2016 г.

Възможност да заявяват онлайн безконтактна Debit MasterCard® или дебитна карта VISA Electron от ОББ имат вече физическите лица клиенти на Банката, чрез своето Електронно банкиране.

Достатъчно е след влизане в своето е-банкиране от ОББ да изберат от секция „Нашите предложения“ или от меню „Карти“ желаната от тях дебитна карта - безконтактна DebitMasterCard® или VISAElectron - и да попълнят кратка форма за заявка, като сами посочат в кой от клоновете на ОББ в цялата страна желаят да получат новата си карта. Отново от същото меню клиентите ще могат да проследяват и статуса на своята заявка.

Повече за предимствата и характеристиките на двете карти клиентите могат да намерят на корпоративния сайт на ОББ в категория „Индивидуални клиенти“, секция „Карти“.

Нововъведението е поредната стъпка на ОББ в посока развитието на електронните канали на Банката в удобство на нейните клиенти, целяща да гарантира тяхната сигурност и в същото време да осигури гъвкавост при избора, заявяването и кандидатстването за продуктите на Банката. Така, през последните месеци ОББ предложи на своите клиенти възможност да заявят през своето онлайн банкиране откриване на сметка „Активност“ и депозит „На разположение“, а отскоро и възможността сами да блокират и активират своята карта.

Наред с това, чрез онлайн платформата си UApply, ОББ дава възможност на желаещите да кандидатстват и за кредитна карта, потребителски и Отворен кредит.