KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 18/05/2022 17:45:17

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90030
1.89730
Курс купува
1.81830
1.82130
Фиксинг на БНБ
1.85862
Касов
Безкасов
Курс продава
2.36750
2.36250
Курс купува
2.24250
2.24650
Фиксинг на БНБ
2.30994
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90990
1.90490
Курс купува
1.82390
1.82890
Фиксинг на БНБ
1.86518
EN

ОББ Портал Търговско финансиране с нова функционалност

date

19 ноември 2021

Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, разработи ново функционално улеснение за бизнес клиентите си в ОББ Портал Търговско финансиране. Чрез него потребителите могат да съхраняват информация за регулярните си трансакции в сферата на търговското финансиране; да я достъпват бързо и надеждно, като спестяват време за подаване на нареждания за акредитиви, банкови гаранции, инкаса и други инструкции във връзка с документарни операции, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Следвайки интуитивния дизайн на ОББ Портал Търговско финансиране, новата функционалност предоставя възможност на клиентите да качват документи, съпътстващи трансакциите, (копия на договори, проформа фактури, съгласувани текстове на банкови гаранции и акредитиви) или да използват дигиталния портал като комуникационен канал с отговорните експерти по Търговско финансиране на банката.

Достъп до портала и функционалност „Шаблони“ имат всички бизнес клиенти на ОББ, които използват електронно банкиране и които са създали профил на своята компания в ОББ Портал Търговско финансиране.

За да бъде гарантирана сигурността на клиентите, достъпът до функционалност „Шаблони“ се осъществява с персонална идентификация на потребителите. Порталът е напълно защитен чрез системите за сигурност на ОББ и постъпващата информация се пази строго поверително, съгласно законовите изисквания.

В стремежа си за дигитално обновяване през ноември 2020 г. ОББ стартира онлайн платформата ОББ Портал Търговско финансиране. Иновативното решение за бизнес клиенти, които ползват документарни разплащания, в рамките на година се превърна в еталон на банковия пазар в България. Доказателство за успешното развитие на платформата е фактът, че всяка трета инструкция за продукт на Търговско финансиране в ОББ се инициира през нея. Динамиката на комуникацията и засиленият интерес на потребителите, подкрепен от позитивната им обратна връзка, са причината за създаването на нови функционалности с цел подобряване на клиентското преживяване в платформата. ОББ Портал Търговско финансиране е част от цялостната концепция на банката за дигитални решения за бизнеса.

Обратно към всички новини