KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/06/2023 08:26:23

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87400
1.87100
Курс купува
1.79000
1.79100
Фиксинг на БНБ
1.83079
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33500
2.33000
Курс купува
2.21000
2.21400
Фиксинг на БНБ
2.27150
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01674
EN

ОББ подписа ново споразумение по Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

date

11 май 2022

ОББ сключи споразумение с Фонда на фондовете в рамките на обявената от правителството „Програма „Възстановяване“. Банката ще има възможност да раздаде гарантирани кредити на малките и средни предприятия (МСП) за над 32 млн. лв., с което общият портфейл на ОББ по програмата ще достигне над 106 млн. лв.  

Програма „Възстановяване“ ще улесни достъпа на бизнеса до кредити за дейността след отпадането на мерките във връзка с пандемията, предизвикана от Covid-19. Гаранционните инструменти дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Компаниите ще могат да получат свеж финансов ресурс за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Сред останалите предимства за бизнеса са още значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история; финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците; одобрение и усвояване в съкратени срокове; възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата; Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца, включително гратисния период; намаляване на административната тежест за клиента до минимум; кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 или 2020 г. (която стойност е по-висока); до лимита, определен по de minimis. Срокът за предоставянето на кредити по Програма „Възстановяване“ е до 30 юни 2022 г.

„ОББ придоби богат опит по първото издание на програма „Възстановяване“ и успешно подкрепи свои МСП клиенти с 85 кредита за близо 72 млн. лв. Чрез новия финансов ресурс получаваме възможност да продължим тази линия на поведение, да докажем, че банката е лоялен и надежден партньор. Възнамеряваме отново да фокусираме усилията си във финансиране на клиенти, които имат ясна стратегия за бъдещото си развитие, за справяне с неблагоприятните последствия от увеличените цени на суровините, електроенергията, горивата. По програмата ще бъдат осигурени допълнителни оборотни средства на компании, изпитващи временни ликвидни затруднения или кредити за извършването на инвестиции, свързани с по-ефективен и устойчив начин на работа.“, коментира Десислава Симеонова, член на УС и изпълнителен директор „Малки и средни предприятия и корпоративно банкиране“ в ОББ.

Финансовият инструмент се изпълнява с финансиране като част от отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

  

За Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Дружеството управлява публичен ресурс в размер 1.2 млрд. лв. и предлага на пазара широк диапазон от дългови, дялови и квази-дялови инструменти с цел да осигури по-лесен достъп до финансов ресурс на частния и публичния сектор в България чрез иновативни и гъвкави форми на финансиране.

Обратно към всички новини