ОББ отново първа ще предлага кредити по гаранционна програма „Инициатива за малки и средни предприятия (SMEi)“

21.11.2016 г.

Обединена българска банка е първата сред финансовите институции, които ще отпускат бизнес кредити с гаранции от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по ОП “Инициатива за МСП“. Чрез подписания между ОББ и ЕИФ договор фондът ще гарантира отпускането на кредити от банката за близо 130 млн. лeвa.

Още през декември ОББ ще предостави по инициативата кредитни продукти за оборотни и инвестиционни нужди на микро, малкия и среден бизнес в България. Българските предприятия ще мога да получат финансиране с още по-ниски лихви, такси и обезпечение, чрез кредити за бизнеса при европейски условия за динамично и устойчиво развитие и растеж.

„Настоящoто Споразумение е логично продължение на усилията ни да подкрепим малките и средни предприятия в България. Натрупаният досега опит ни дава основание да вярваме, че такива програми ще продължават да бъдат желани и успешни за развитието на този важен сегмент на икономиката ни, който е в основата на всяка икономика по света“, заяви Главният изпълнителен директор на ОББ – Стилиян Вътев.

Новата „Инициатива за МСП“ е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, групата на ЕИБ и държавите-членки, която си поставя задачата да стимулира финансирането на МСП чрез частично покриване на риска по кредитните портфейли, формирани от търговските банки. Споразумението е насочено към значително подобряване на достъпа до финансови средства за повече от 4,000 малки и средни предприятия, включително микро фирми и стартиращи бизнеси, осигурявайки финансиране при по-ниски лихвени нива от страна на банките-участници.

Наред с ресурсите на Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП „Инициативата за МСП“ е привлечено съфинансиране от програмата на ЕС Хоризонт 2020, както и от Групата на ЕИБ.