KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 25/01/2021 17:23:02

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65465
1.65165
Курс купува
1.57265
1.57565
Фиксинг на БНБ
1.60947
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26498
2.25998
Курс купува
2.13998
2.14398
Фиксинг на БНБ
2.20251
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85687
1.85187
Курс купува
1.77087
1.77587
Фиксинг на БНБ
1.81566
EN

Обединена българска банка отчита последната следкризисна година, като отчита загуба след заделяне на провизии в размер на 40.6 милиона лева

date

15 юли 2013

  •  Независимо от отчетената загуба капиталовата стабилност на банката остава висока
Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение загубата за 2012 (след провизии и облагане с данъци) в размер на 40,694,182 лева да бъде покрита от фонд „Резервен“, а неразпределената печалба от минали години в размер на 900 667 лева да бъде разпределена във  фонд “Резервен”.

Независимо от отчетената загуба, собственият капитал на Обединена българска банка към края на 2012 година възлиза на 1 млрд. и 70 млн. лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от близо 14 на сто, или с близо 2 пункта  пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите:  “Изминалата 2012 г.  бе третата поредна година след шоковата 2009-та, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор, в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж. И допълни, че “независимо от тези неблагоприятни условия Обединена българска банка все пак успя да демонстрира своите възможности за адекватно справяне с проблемите на кризата, доказвайки отново своята капиталова устойчивост, като запази традиционно силната и конкурентна позиция на българския банков пазар. През последните години основният ни фокус бе ефективна и целенасочена работа по проблемните кредити, съпроводени от максимално консервативна политика по провизиране, и възстановяване статуса на самофинансираща се институция посредством разрастване на депозитната база. Успешното изпълнение на тези две цели имаше значителна цена – спад на кредитния портфейл, известна загуба на пазарни позиции и влошаване на крайния финансов резултат. Отчената загуба на 2012 е закономерна и се дължи именно на значителния спад на кредитния порфейл и дохода от лихви, както и на значителния обем на заделените провизии за обезценка на проблемните кредити. Това, обаче, ни осигурява достатъчно добри условия да се концентрираме отново към много по-активна кредитна дейност през 2013 г. и следващите години бързо да възстановим традиционно водещата си позиция на българския банков пазар и високото ниво на крайните финансови резултати.“ 

Общото събрание освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2012 - 31.12.2012 г. и преизбра Теодор Валентинов Маринов за член на Съвета на директорите за срок от 3 години.

Обратно към всички новини