KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 03/08/2020 17:00:10

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.70450
1.70150
Курс купува
1.62250
1.62550
Фиксинг на БНБ
1.66794
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23768
2.23268
Курс купува
2.11268
2.11668
Фиксинг на БНБ
2.17283
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85409
1.84909
Курс купува
1.76809
1.77309
Фиксинг на БНБ
1.81364
EN

ОББ отчита нетна печалба за 2014 в размер на 76,3 милиона лева

22 юли 2015

Банката увеличава печалбата си 4,5 пъти спрямо 2013 г. и остава на водещата позиция в сектора, с висока капиталова адекватност и добра ликвидност.

Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка (ОББ) одобри решение печалбата за 2014 година (след провизии и облагане с данъци) в размер на 76 285 768 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 884 434 лева да бъде разпределена в резерв „Неразпределени печалби“.

Собственият капитал на ОББ към края на 2014 година възлиза на 1,165 млн. лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от 27,4 на сто, или с над 13,9 пункта над регулаторното ниво, изисквано от Българската народна банка. 

Стилиян Вътев, председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор: „Считам, че 2014 е годината, в която успяхме да докажем убедително и пред всички, че обещаният бърз прелом след кризисните години е налице и Банката бързо възвръща водещите си позиции в българския банков сектор и националната икономика. Успоредно с това отчетите ни недвусмислено показват, че вече втора година ОББ е финансово изцяло независима от банката майка - Националната банка на Гърция (National Bank of Greece) и определя поведението си на българския пазар като всички останали български банки, независимо от кризисната ситуация в съседна Гърция.

Резултатите ни за първото полугодие на тази година ясно доказват, че продължаваме развитието си с още по-висока скорост напред.“

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2014 - 31.12.2014 г. и преизбра с нов мандат от три години Стилиян Вътев, Радка Тончева и Константинос Братос за членове на Съвета на директорите.

Общото събрание, по препоръка на Одитния комитет на ОББ, избра одиторското предприятие „Делойт Одит“ ООД за проверка и заверка на финансов отчет на Банката за 2015 година.

Обратно към всички новини