KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 18/01/2021 17:17:59

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65790
1.65490
Курс купува
1.57590
1.57890
Фиксинг на БНБ
1.62121
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26337
2.25837
Курс купува
2.13837
2.14237
Фиксинг на БНБ
2.19576
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85804
1.85304
Курс купува
1.77204
1.77704
Фиксинг на БНБ
1.81988
EN

Обединена българска банка отчита нетна печалба за 2013 в размер на 17.03 милиона лева

date

28 юли 2014

Банката запазва водещата позиция в сектора, а капиталовата й стабилност остава висока.

 
Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка одобри решение печалбата за 2013 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 17 030 298 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 886 018 лева да бъде разпределена за фонд “Резервен“.
 
Собственият капитал на Обединена българска банка към края на 2013 година възлиза на 1087.8 млн.  лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от 14.81 на сто, или с над 2.8 пункта  над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.
 
Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите: „Независимо от отчетената скромна за възможностите на Обединена българска банка печалба, считам, че 2013-та беше първата следкризисна година, през която успяхме да обърнем тренда на кризисната стагнация и да дадем коренно нова посока в развитието на банката. А тя е - бързо възстановяване на нормалната кредитна активност и възвръщане на предишните пазарни позиции, заедно с постепенното възстановяване на високи нива на доходност на активите и капитала. Следвайки тази тенденция от началото на 2013 година, доказано влизаме с висока скорост в настоящата година, която очакваме да приключи с няколкократно по-високи финансови резултати от отчетната. Именно това ми дава основания от сега да твърдя, че в следващите няколко години Обединена българска банка спокойно може да постигне нормалните предкризисни нива на продуктивност и ефективност и да възстанови позициите си, не само на една от водещите банки в България, но и на една от най-добрите и полезни за обществото и икономиката институции в сектора.“
 
Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2013 - 31.12.2013 г. и преизбра Анастасиос Лизос за член на Съвета на директорите за срок от 3 години.
Обратно към всички новини