KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 01/06/2023 08:26:15

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86200
1.85900
Курс купува
1.77800
1.77900
Фиксинг на БНБ
1.82839
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34400
2.33900
Курс купува
2.21900
2.22300
Фиксинг на БНБ
2.27891
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04800
2.04600
Курс купува
1.95400
1.95600
Фиксинг на БНБ
2.00969
EN

Обединена българска банка отчита нетна печалба от 12 милиона лева за 2011 година

date

23 юли 2012

Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2011 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 11 874 607.11 лв. и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 898 699.14 лв. да бъде разпределена в съответствие с чл. 49 от Устава на банката, за фонд “Резервен”. 

Собственият капитал на Обединена българска банка възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор сподели с акционерите:

“Изминалата 2011 г. бе втората поред след шоковата 2009 година, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор, в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж. И допълни, че “независимо от тези неблагоприятни условия Обединена българска банка успя отново да демонстрира своите възможности за адекватно справяне с проблемите на кризата, доказвайки отново своята капиталова устойчивост, запазвайки традиционно силната и конкурентна позиция на българския банков пазар. През годината основният фокус бе в преструктурирането и подобряването състоянието на проблемните експозиции и качеството на кредитния портфейл, както и да възстановим статуса си на самофинансираща се банка и да постигнем пълна финансова независимост спрямо банката-майка. Значителният спад на крайния финансов резултат бе именно цената, която платихме за успешното изпълнение на тези цели. Това, обаче ни осигурява достатъчно добри условия да се концентрираме отново към много по-активна кредитна дейност през 2012 г.и в следващите години бързо да възстановим традиционно високото ниво на печалба от предходните години.“

Общото събрание одобри промени в състава на Съвета на директорите, като освободи по тяхна молба г-н Антимос Томопулос, г-н Александрос Турколиас и г-н Агис Леопулос и избра нов член на СД – г-н Константинос Братос – Заместник Генерален мениджър на управление Международно на Групата на НБГ.

 

Обратно към всички новини