KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 01/12/2022 09:15:01

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90290
1.90080
Курс купува
1.83630
1.84130
Фиксинг на БНБ
1.88496
Касов
Безкасов
Курс продава
2.30050
2.29550
Курс купува
2.22560
2.23060
Фиксинг на БНБ
2.26139
Касов
Безкасов
Курс продава
2.01950
2.01450
Курс купува
1.94660
1.95160
Фиксинг на БНБ
1.98481
EN

Обединена българска банка отчита 167.5 млн. лева печалба за 2006 г.

date

19 ноември 2009

Общото събрание на акционерите отчита още една успешна година

Постигнатата брутна печалба за 2006 година на Обединена българска банка след провизии и преди облагане с данъци е в размер на 167.5 млн. лева. В сравнение с предходната 2005 година, банката е увеличила печалбата си с 59.7 млн. лева, отчитайки годишен ръст от над 55 процента.

Проведеното Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2006 година в размер на 142 602 882.04 леваи неразпределената печалба от преоценъчен резерв в резултат на продажба на дълготрайни активи в размер на 760 248.51 лева, да бъде разпределена във фонд “Резервен”. За трета поредна година основният акционер на банката – Националната банка на Гърция, не разпределя дивидент, реинвестирайки цялата печалба в капитала на банката, осигурявайки по този начин капиталова подкрепа за силен пазарен растеж на една от водещите банкови институции в България.

В условията на изключително динамична конкуренция и силни кредитни ограничения, Обединена българска банка успя да развие през 2006 пазарните си позиции, особено в банкирането на дребно, като в същото време постигна висока печалба и много добро равнище на финансова и оперативна ефективност. Банката задържа своята първа позиция в корпоративното банкиране в частния сектор и втора позиция при банкирането на дребно.

Ключовите фактори за тези постижения бяха агресивната политика в развитието на клоновата мрежа и алтернативните дистрибуторски канали, както и непрекъснатото предлагане на нови банкови продукти и услуги с бърз достъп до клиентите и високото качество на обслужване.

За 2006 постигнатата възвръщаемост на средногодишния капитал (ROАE) достига 27.8%, а възвръщаемостта на средногодишните активи (ROАА) 3.6 %, като по тези показатели Обединена българска банка се нарежда сред най-добрите финансови институции по международно приетите стандарти. Показателят за ефективност (съотношение разходи към приходи) от 39.3% отново доказва изключително високата финансова и оперативна ефективност на банката.

През 2006 Обединена българска банка стартира за първи път в България продажбата на интегрирани банково-застрахователни продукти (bankassurance) посредством създадените с нейно участие съвместни дружества за живото и общозастраховане заедно с най-голямата гръцка застрахователна компания Ethniki Insurance и световният застрахователен лидер American International Group.

Обратно към всички новини