KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/03/2023 08:33:49

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83900
1.83700
Курс купува
1.76400
1.76500
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26000
2.25800
Курс купува
2.17100
2.17300
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00400
2.00200
Курс купува
1.91400
1.91600
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

ОББ използва 100% зелена електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО

date

26 юли 2018

Целта на банката е да намали двойно въглеродните си емисии за 15 години

Обединена българска банка (OББ) получи Удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО. Документът доказва, че 100% от електроенергията, доставяна във всички обекти на ОББ, обслужвани от енергийното дружество, е произведена от възобновяеми източници. Удостоверението беше официално връчено на Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси на ОББ, от Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО, Енергийни Услуги.

„Устойчивото и отговорно поведение към обществото и околната среда е в основите на цялостната политика за корпоративна социална отговорност на ОББ. Банката непрекъснато инвестира в използването и насърчаването на развитието на технологии, щадящи околната среда. Още от края на 2016 г. ОББ е сертифицирана с ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда. Във всички наши обекти отпадъците се събират и разделно, а новата сграда, в която се помещава централата на банката, както и в офисите в страната, се използват енергийно ефективни технологии. Закупуването на зелена енергия от Енерго-Про е естествено продължение на един цялостен процес", заяви Теодор Маринов при получаването на сертификата. 

Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър.

За периода 2015-2017 г. ОББ е намалила своя въглероден отпечатък с 34%, като през 2015 г. е произвела 16 880 тона CO2, докато през 2017 г. количеството на CO2 вече е 10 991 тона. Целта на банката е до 2030 г. да намали въглеродниите емисии, които произвежда с 50% спрямо базовата 2015 г.

Отговорността към околната среда за ОББ означава не само да се намали екологичния отпечатък от дейността ѝ, но и да предлага на клиентите си продукти и услуги, които ще им позволят да намалят вредното въздействие от тяхната дейност върху околната среда или да поощрят използването на екологично чисти продукти, технологии и източници на енергия.

Обратно към всички новини