ОББ дава възможност за онлайн откриване на сметка

11.08.2015 г.

От 11.08.2015 г. клиентите на електронното банкиране на ОББ ще могат да откриват бързо и лесно разплащателна сметка „Активност“.

Откриването на Разплащателна сметка „Активност“ е напълно безплатно, като клиентите имат възможност да посочат в каква валута да открият сметката, избирайки между лева, евро или щатски долари. След онлайн откриването на сметката те ще могат да следят наличностите и движенията по сметката си в реално време, както и да трансактират свободно през своето е-банкиране.

Сред допълнителните предимства на сметката са:

  • Банката връща  месечната такса при извършване на повече от 10 дебитни трансакции в календарния месец
  • Възможност за директно онлайн заплащане на разходите за комунални услуги
  • Атрактивни лихвени нива за суми над 2 500 валутни единици
  • Диференцирана лихва в зависимост от сумата по сметката. Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката.

Нововъведението е само част от удобствата, които ОББ създава за своите клиенти през последните месеци. Така, в края на май, банката даде възможност на потребителите на Електронното си банкиране да извършват без сертификат, напълно сигурно и само с въвеждане на потребителско име и парола най-масовите финансови операции през канала за Електронно банкиране на ОББ - превод между собствени сметки и обмяна на валута, захранване на собствена кредитна карта, потвърждаване на битови плащания и смяна на режим и плащане на данъци (чрез функционалността „Моите данъци“).

Повече информация за услугите на Е-банкирането на ОББ са достъпни на https://ebb.ubb.bg, а подробности за условията на Разплащателна сметка „Активност“ са налични тук.