ОББ дава възможност за онлайн откриване на депозити и сметки

25.11.2015 г.

Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“ и сметка „Активност“ през електронното банкиране на ОББ вече дава Банката.

Услугата е не само бърза, но и напълно безплатна. Продуктите, предлагани през електронно банкиране, са с по-високи лихви от техните аналози предлагани в клоновата мрежа на Банката.

  • Желаещите да си открият „На разположение“ през Електронно банкиране могат да избират между срок от 6,12 или 24 месеца, както и валутата на депозита в лева, евро илил щатски долари. Минималната сума за откриване, с която трябва да разполагат, е 3 000 валутни единици.

Единственото условие е клиентът има стандартна разплащателна сметка в съответната валута или сметка „Комфорт“ в лева.

Основни предимства на депозита, който действително е винаги "На разположение", са:

  • Ежемесечно получаване на лихвата
  • Гарантирана доходност, дори и в случай на предсрочно прекратяване.
  • Атрактивни лихвени нива за депозити открити през Е-банкиране на ОББ:

 

Срок

6 месеца

12 месеца

24 месеца

BGN

0.70%

1.10%

2.00%

EUR

0.50%

1.90%

1.70%

USD

0.30%

0.80%

1.60%

 

  • Откриването на Разплащателна сметка „Активност“ е напълно безплатно, като желаещите имат възможност да посочат в каква валута да открият сметката, избирайки между лева, евро или щатски долари. След онлайн откриването на сметката могат да се следят наличностите и движенията по сметката в реално време, както и да се извършват свободно преводи и плащания през електронното банкиране на Банката.

Сред допълнителните предимства на сметката са:

  • Банката връща месечната такса при извършване на повече от 10 дебитни трансакции в календарния месец – изходящи преводи през електронното банкиране, комунални плащания, теглене и плащане с дебитна карта издадена към сметката.
  • Възможност за директно онлайн заплащане на разходите за комунални услуги.
  • Възможността за плащане по предварително зададени шаблони без необходимостта от вход със сертификат.
  • Диференцирана лихва в зависимост от сумата по сметката.
  • Атрактивни лихвени нива за сметки открити през Е-банкиране на ОББ:

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

0.40%

Над 2 500 

1.50%

1.00%

0.50%

Подробности за условията на депозит „На Разположение“ са налични тук, а за сметка „Активност“ тук.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни и на https://ebb.ubb.bg,