Нова платформа за валутна търговия за клиентите на електронното ни банкиране

14.03.2017 г.

За клиентите на електронното ни банкиране създадохме нова функционалност, позволяваща на потребителите да следят движенията на валутните пазари и да сключват сделки по избран от тях курс, директно в платформата ни за валутна търговия. За тази цел в електронно банкиране е създадено ново меню – "U-Трейд", което е достъпно както за физически лица, така и за бизнес клиенти.

Всеки клиент, който желае да се възползва от U-Трейд и да търгува с определена валутна двойка, трябва да има открити и регистрирани за електронно банкиране сметки в съответните валути.

Физическите лицаавтоматично получават възможността да търгуват през платформата. За да се възползват от нея, бизнес клиентите трябва да посетят обслужващия ги клон и да подадат Карта за промяна на данни за електронно банкиране с информация за лицата, които ще извършват валутна търговия и сметките, с които ще търгуват.

Допълнително удобство за физическите лица е създадената в електронно банкиране възможност за онлайн откриване на разплащателна сметка в избрана от клиента валута.

Новата функционалност е достъпна през меню "U-Трейд", където можете да намерите повече информация и инструкция за ползване на платформата.