Нов "Малък кредит" до 1000 лв.

6.12.2016 г.

С настъпването на коледно-новогодишните празници и за да отговорим на запитванията на клиентите за спешни потребителски кредити на малки суми, представяме "Малък кредит". Новият продукт е изключително атрактивен не само с добрите си лихвени условия, но най-вече с бързото одобрение и усвояване на средствата.

"Малък кредит" е за суми до 1 000 лв., като времето за одобрение и получаване на средствата е в рамките на един работен ден. Процедурата за кандидатстване е облекчена и гарантира удобен и бърз достъп до необходимите средства, без такса за разглеждане на документи.

От преференциално предложение по новия продукт могат да се възползват и пенсионерите с превод на пенсия по сметка в банката, като специално за тях ние предлагаме променлив лихвен процент от 8.803% на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка.

„Малък кредит“ от ОББ е идеалното решение за тези, които имат нужда от малка подкрепа, за да направят празничните дни сбъднати и незабравими.

ГПР пример: 20.25% при кредит 1 000 лв. за срок 12 месеца, променлив годишен лихвен процент 8.803%, изчислен за целия период, с включени следните такси: такса за кандидатстване 0 лв., такса за кредитна оценка – 20 лв., месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. Месечна вноска: 87.36 лв. Общо дължима сума: 1 098.32 лв.