Минимално увеличение на лихвените проценти по бизнес ипотечни кредити

20.06.2008 г.

Обединена българска банка АД уведомява своите клиенти с договори за кредит Бизнес ипотечен кредит или Рента в евро, сключени преди 01.03.2008г., че поради промяна на пазарните условия, с дата 16.06.2008г. покачва лихвения процент по кредитите с 50 базисни пункта.