Лятна промоционална кампания по ОK кредит

06.07.2017 г.

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти с ОК кредит предлагаме специална промоционална лихва от 6.9% за всички трансакции, извършени в периода 06.07.2017 г. – 05.10.2017 г.

Промоционалният лихвен процент ще се прилага за всички трансакции, извършени и осчетоводени през периода на кампанията. Специалната лихва ще бъде валидна до 5-и  октомври 2017 г. за всички съществуващи клиенти, притежатели на ОК кредит,  а за всички нови –  за първите три месеца от сключване на договора.

„ОК“ e кредит, който можете да теглите и погасявате по всяко време, а лихвата е само върху изтеглената сума.  

Допълнителна информация за продукта можете да намерите тук.

ГПР за нов Отворен кредит: При револвираща кредитна линия от 5000 лв. за срок 12 месеца – ГПР – 19.09% при следните условия: промоционален лихвен процент, фиксиран за първите 3 месеца – 6.90%, за останалия срок на кредита – променлив лихвен процент (РЛП – 6 месечния SOFIBOR+ фиксирана надбавка) – 14.893% с включени такса за кандидатстване 0 лв., такса за кредитна оценка – 70 лв., годишна такса за поддържане на платежен инструмент карта – 30 лв. след първата година. Обща дължима сума – 5482.47 лв.