KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN

Комплексна оценка на БНБ

date

15 август 2016

На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) обяви резултатите от Комплексната оценка на всички банки, опериращи в България, която включваше Оценка на качеството на активите (AQR) и Стрес тест. Това уникално и комплексно упражнение имаше за цел да оцени обективно стабилността на всички български банки и тяхната устойчивост при неблагоприятни бъдещи допускания за влошаване на оперативната среда. БНБ осъществяваше надзор и координираше процеса, гарантирайки цялостното осигуряване на качеството.

Обединена българска банка (ОББ) показа много добри резултати и в двете направления – AQR и последващия Стрес тест, потвърждавайки солидната си капиталова позиция и издръжливия и стабилен баланс. В резултат на Оценката на качеството на активите коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) бе коригиран едва с 0.4% - от 26.1% на 25.7%, което е доста над минимално изисквания - 4.5%. При последвалия стрес тест така коригираният в резултат на AQR коефициент на капиталова адекватност от 25.7% се предвижда да се увеличи до 34.0% при базовия сценарий и до 25.8% при утежнения сценарий за 2018 г. Успешният резултат представлява потвърждение на благоразумния управленски подход на Обединена българска банка. ОББ – банка със силно разпознаваемо име и с дългогодишно утвърдени клиентски взаимоотношения, се ангажира да поддържа своята силна капиталова адекватност и в бъдеще.

Тази Комплексна оценка, безпрецедентна по обхват и дълбочина, разширява прозрачността в българската банкова система. Тя дава ясна индикация за стабилността на банковия сектор у нас и оправдава доверието на широката общественост в българските банки и техния регулатор – БНБ.

Обратно към всички новини