KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 20/04/2021 15:54:25

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65470
1.64970
Курс купува
1.58530
1.59030
Фиксинг на БНБ
1.62512
Касов
Безкасов
Курс продава
2.30520
2.30020
Курс купува
2.23030
2.23530
Фиксинг на БНБ
2.26487
Касов
Безкасов
Курс продава
1.80820
1.80320
Курс купува
1.73540
1.74040
Фиксинг на БНБ
1.77835
EN

Комплексна оценка на БНБ

date

15 август 2016

На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) обяви резултатите от Комплексната оценка на всички банки, опериращи в България, която включваше Оценка на качеството на активите (AQR) и Стрес тест. Това уникално и комплексно упражнение имаше за цел да оцени обективно стабилността на всички български банки и тяхната устойчивост при неблагоприятни бъдещи допускания за влошаване на оперативната среда. БНБ осъществяваше надзор и координираше процеса, гарантирайки цялостното осигуряване на качеството.

Обединена българска банка (ОББ) показа много добри резултати и в двете направления – AQR и последващия Стрес тест, потвърждавайки солидната си капиталова позиция и издръжливия и стабилен баланс. В резултат на Оценката на качеството на активите коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) бе коригиран едва с 0.4% - от 26.1% на 25.7%, което е доста над минимално изисквания - 4.5%. При последвалия стрес тест така коригираният в резултат на AQR коефициент на капиталова адекватност от 25.7% се предвижда да се увеличи до 34.0% при базовия сценарий и до 25.8% при утежнения сценарий за 2018 г. Успешният резултат представлява потвърждение на благоразумния управленски подход на Обединена българска банка. ОББ – банка със силно разпознаваемо име и с дългогодишно утвърдени клиентски взаимоотношения, се ангажира да поддържа своята силна капиталова адекватност и в бъдеще.

Тази Комплексна оценка, безпрецедентна по обхват и дълбочина, разширява прозрачността в българската банкова система. Тя дава ясна индикация за стабилността на банковия сектор у нас и оправдава доверието на широката общественост в българските банки и техния регулатор – БНБ.

Обратно към всички новини