Интервю с Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и СИБАНК, за вестник Стандарт

Настоящото интервю е публикувано във вестник "Стандарт", стр. 8, 10.08.2017

Петър АНДРОНОВ, главен изпълнителен директор на СИБАНК и ОББ: "Научи бизнеса сам да си лови рибата"

България е сред най-напредналите в банковия сектор и в работата с финансови инструменти

През последните години се случиха промени в света и в Европа, които смениха приоритетите на Европейския съюз. Сред големите фактори, заради които се пренасочиха парите на Съюза, са Брекзит; желанието да се подкрепят държавите, от които произтича емиграционния натиск, желанието да се работи за общоотбранителна политика на ЕС и други. Колкото и далечни и абстрактни да изглеждат тези теми за един обикновен български бизнесмен, те го касаят пряко.

ЕС разбра, че трябва да промени политиката си по отношение на стимулирането на бизнеса. Ако до преди години основна подкрепа за бизнеса бяха грантовете, то в последно време се наблюдава преориентиране към финансовите инструменти. Постепенно намаляват средствата по грантовете и се увеличават тези по финансовите инструменти като КОСМЕ, Инновфин и Инициатива за МСП.

Каква е разликата, пита бизнесът, който иска да се възползва от изгодните възможности за кредитиране на идеите си? За мен същинската разлика между двете се обобщава в старата поговорка: "Ако дадеш на човек риба, го храниш за един ден. Ако го научиш да лови риба, му даваш храна за цял живот". Грантовете са много хубаво нещо - "подарък" за бизнеса от ЕС, но бъдещето е във финансовите инструменти, при които бизнесът получава поевтин и по-голям кредит, с по-малко обезпечение, дори и ако е иновативен, стартиращ или по-рисков.

В ерата на грантовете ролята на банките беше да помогнат на грантовите проекти да се случат чрез съфинансиране или префинансиране. Чрез финансовите инструменти обаче банките надскачат тази си роля и стават пряк участник в отпускането на европод-крепа. Все по-ключови за техните клиенти от бизнеса ще стават уменията на банките да предоставят такива инструменти. Това е добавената стойност в работата с банката, която ще продължи да ги оразличава една от друга.

Българският бизнесмен има страхотно предимство. България е на челно място по работа с плана "Юнкер" (финансовите инструменти Инновфин и КОСМЕ). Дори в момента България е една от едва шест държави в Съюза, в които е въведена Инициативата за МСП. Всичко това идва да потвърди, че страната ни е една от най-напредналите както в банковия сектор, така и в бизнеса по отношение на работата с финансови инструменти. Именно затова българският бизнесмен е щастливец има опитни партньори в банковия сектор, има успешни примери от бизнеса и има парите на ЕС. За него остава да хване рибата и да сложи масата.