KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 15/04/2021 17:22:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.67490
1.67190
Курс купува
1.59290
1.59590
Фиксинг на БНБ
1.63394
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31545
2.31045
Курс купува
2.19045
2.19445
Фиксинг на БНБ
2.25448
Касов
Безкасов
Курс продава
1.81464
1.80964
Курс купува
1.72864
1.73364
Фиксинг на БНБ
1.77062
EN

Интервю с Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и СИБАНК, за списание Мениджър

date

31 юли 2017

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и СИБАНК: "Финансови услуги от една точка"

ОББ и СИБАНК започват да уеднаквяват условията на продуктите си, като избират по-благоприятните условия за клиентите. Приоритет на бъдещата нова обединена банка ще са гражданите и малките и средните предприятия, но тя ще остане вярна и на корпоративните си клиенти, изтъква Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС за България и главен изпълнителен директор на ОББ и СИБАНК.

- Господин Андронов, кога от визитката Ви ще отпадне логото на СИБАНК?

- Логото ще отпадне в първия момент, когато имаме съдебна регистрация само на една банка, т.е. когато юридически сливането приключи. Най-вероятно това ще стане към края на годината.

- До колко ще достигне броят на клиентите на КВС и на ОББ след тази дата?

- След тази дата броят на клиентите на банката ще достигне над 1,3 милиона, а броят на клиентите на групата КВС ще е близо 1,8 млн., като делът на ДЗИ ще е значим.

- Какъв ще бъде размерът на активите, които групата и новата банка съответно ще управляват?

- Към края на годината КВС Груп ще управлява около 11,5 млрд. лв. активи, а само банката - 10,8 млрд. лв.

- Колко ще са офисите съответно на групата и на банката?

- Банката ще разполага с 287 клона, а групата ще има над 600 точки на присъствие в България.

- Ще редуцирате ли клоновата мрежа?

- Клоновата мрежа ще бъде организирана така, че да е ефективна и удобна за клиентите. Там, където имаме два офиса, ще се търси по-доброто решение, а където има свръхпредставяне, например в някое населено място, ще изберем най-големия и удобен офис и ще продължим да го развиваме, за да осигурим комфорта на клиентите.

- В квартала, където живея, една улица дели офисите на ОББ и на СИБАНК. Ще има ли значение в кой от двата влизам към края на годината?

- Този казус е характерен за София, където двете банки разполагат със 70 клона. Няма да има значение в кой от двата клона влизате. След приключване на процедурата по сливане ще останат малък брой офиси, които няма да бъдат напълно интегрирани. Обществеността ще бъде уведомена кои са те. По закон след сливането сме длъжни още половин година да поддържаме паралелно системите и регистрите на двете банки, в случай че се появят някакви искове и претенции. Продуктите и услугите ще бъдат уеднаквени.

- Какъв ще бъде фокусът на услугите на Обединена българска банка?

- Фокусът ще бъде този на групата - това са гражданите и малките и средните предприятия. Те са основният приоритет. Разбира се, мащабите на банката са такива, че тя ще остава вярна и на корпоративния сегмент, фокусът ще включва всички елементи на банковото застраховане, т.е. интегрираното предоставяне на финансови услуги от една точка за удобство на клиентите. Пълната финансова инфраструктура на всички компании ще позволи фокусът да не бъдат само банкови и застрахователни услуги, но включването на мащабни проекти за иновации и развитие на технологиите, които вече са изпълними в компании с мащабите на обединената банка. Досега ние сме се въздържали от тях заради сравнително по-малкия обхват и покритие на СИБАНК.

Ще се възползваме от мащабните иновативни проекти на групата и ще направим така, че да внедрим всички, които са приложими у нас. Още от догодина ще подменим мобилното банкиране - този най-бързоразвиващ се продажбен канал в света, с най-модерното в Централна Европа. Ще изберем най-добрите услуги и ще направим така, че те да са достъпни и удобни, независимо дали се ползват през таблет и смартфон, или през банков клон. Това е основен наш приоритет в средносрочен план.

- Обединената банка ще излезе ли с нови продукти?

- На този етап умишлено се въздържаме. Подобно на всички пазарни участници си даваме сметка, че през последните години на засилена конкуренция банките генерираха огромен обем от продукти и услуги, които не се търсят. Точно сега е моментът да опростим този списък от възможности, за да станат по-разбираеми, удобни и да могат клиентите ни да се ориентират по-лесно. Едва тогава ще помислим за напълно нови, коренно различни и непознати неща.

- Чисто статистически - колко услуги ще запишат в портфолиото си групата и банката?

- Малко ми е трудно да ги обобщя, защото само различните банкови продукти с отделните си модификации са над 1000. Ако добавим продуктите на застрахователните и лизинговите компании, на факторинга - говорим за над 1300-1400 продукти и услуги. В никакъв случай това не е удобно за клиента. Затова първата ни работа е да прецизираме и редуцираме.

- Ще има ли видими промени в обслужването на клиентите?

- Няма да има видими промени. Вероятно част от клиентите ще бъдат пренасочени към нови офиси, но повечето няма да почувстват промяната, освен в подобряване на качеството и съдържанието на обслужването.

- Очаквате ли отлив на клиенти?

- Очакваме да има увеличение на клиентите. Обикновено в период на интеграция, когато компаниите са фокусирани навътре към себе си и решават вътрешните си проблеми, конкурентите ни очакват да не обръщаме внимание на клиентите си. Стараем се да тушираме това. В резултат на сделката и заради новия инвеститор рейтинговата агенция Fitch повиши дългосрочния рейтинг на ОББ с 6 нива от В+ на ВВВ+ с положителна перспектива. Standard&Poor‘s Global също покачи дългосрочния рейтинг на ОББ с 4 нива от в на ВВ+. Няма по-добра референция за клиентите от тази.

- Планирате ли промяна в таксите за обслужване? СИБАНК е една от банките с най-ниски такси.

- Ние извършваме една огромна инвентаризация на продуктите и продуктовите кодове на двете банки, а те са стотици и сравнението понякога е доста трудно, защото на пръв поглед еднакви услуги не са съвсем такива по съдържание. Опитваме се да ги сравним, да ги приведем на еднакви нива. Започнахме да уеднаквяваме условията - такси и лихви, поне досега избираме по-благоприятните условия за клиентите.

- Считате ли, че българинът е готов да ограничи кешовите плащания?

- Българинът е готов да приеме логиката от потребността от безкасови плащания, но не е готов да ги приеме като факт. Ние не сме някакви специални потребители. Плащания в брой почти няма в Северна Европа. Разбира се, значение имат традициите и делът на сивата икономика, от значение е и готовността на страната технически да осигури такава рязка промяна. С две думи, не е готов. Аз предполагам, че с първата стъпка на прилагане на нови правила ще станат известни и трудностите, които трябва да се преодолеят. Ще има преценка и за дълбочината и времето на следващите стъпки.

- С придобиването на ОББ и 6 свързани с нея компании КВС става най-голямата финансова група в България, която покрива целия спектър от финансови услуги. Какъв сигнал изпраща тази сделка към световната инвестиционна общност?

- Като имаме предвид какъв е обемът на преките чуждестранни инвестиции и колко пари влизат и колко символичен е интересът на инвеститори към нашата икономика, сделка от такъв калибър е много силно забележима, тя е знакова, тя е бенчмарк, тя е отправна точка за бъдещи инвеститори. Тя е по-силен индикатор от кредитния рейтинг и служи като сертификат за годност. Щом такъв професионален играч като КВС, който вече 10 години присъства в страната, прави стъпка за такава сериозна инвестиция, той е преценил и анализирал средата, установил е какви са възможностите, плюсовете и минусите и е избрал да инвестира. За онези, които не познават България, това е една референция, една мъничка добавена сигурност.

***

ПЕТЪР АНДРОНОВ е председател на кънтри тийма на КВС Груп за България, кънтри мениджър на КВС Груп за България, председател на УС на СИБАНК и на ОББ, главен изпълнителен директор на СИБАНК и на ОББ. Председател е на УС на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. Преди това е главен директор на управление "Банков надзор" в БНБ и член на УС на Резервния обезпечителен фонд. Бил е член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към ЕК, както и на Банковия надзорен комитет към ЕЦБ. "Мениджър на годината" през 2015 г. 

Обратно към всички новини