KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85500
1.85200
Курс купува
1.77100
1.77200
Фиксинг на БНБ
1.81549
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28900
2.28400
Курс купува
2.16400
2.16800
Фиксинг на БНБ
2.22714
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02100
2.01900
Курс купува
1.92700
1.92900
Фиксинг на БНБ
1.98059
EN

Интервю с г-н Стилиян Вътев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Обединена българска банка за в. "Капитал"

date

30 април 2013

  • Г-н Стилиян Вътев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Обединена българска банка даде интервю за в. "Капитал"

Обединена българска банка е една от банките с традиции в консолидациите предвид и предстоящото й евентуално сливане с Пощенска банка (ако това се случи на ниво централи в Гърция). Тя е създадена през 1992 г. от сливането на 22 български регионални търговски банки, като и досега остава най-мащабният консолидационен проект в българския банков сектор в новата му история. Собственост е на гръцката National Bank of Greece . Към края на миналата година е четвъртата по големина банка с активи в размер на 6.348 млрд. лв.

В общото класиране на "Капитал" е на шеста позиция. Добри резултати показва в критериите за съотношение кредити към депозити (3-то място) и консервативна политика на провизиране на кредитния портфейл, което е добър сигнал за липса на лоши изненади (3-то място). Нетният лихвен марж също й помага за по-доброто общо представяне. В тази посока действа и съотношението капитал към активи, даващо представа и за нивото на обща капиталова адекватност, като я поставя на пета позиция по този показател. Свиването на активите й обаче с близо 15% я дърпа надолу в класирането по този показател - 22-ро място. Възвращаемостта на активите и капитала й също не е в нейна полза (20-о място). Цената на финансиране за Обединена българска банка не е сред нейните предимства (16-о място), както и кредитният й рейтинг, което е напълно логично предвид факта, че е собственост на гръцка банка. 

Как оценявате изминалата година за българските банки - кои бяха основните предизвикателства и как се справиха с тях?

Резултатите на българския банков сектор за 2012 г. окончателно потвърдиха факта, че банковата ни система устоя на кризисния шок от 2009 г., а и на всичкото отгоре продължава да поддържа едни от най-добрите равнища за ликвидност и капиталова адекватност в Европа и света. Вярно е, че печалбите на сектора паднаха драстично поради необслужваните кредити в резултат на кризата, но това е най-вече за сметка на акционерите и по никакъв начин не накърни стабилността на системата и доверието на милионите банкови клиенти. Не е особено приятно, но няма как да не повторя отново, че в същото време кризата направо помете цели банкови системи в някои страни от Европа, а в други случаи големи и реномирани банки, за да оцелеят, бяха принудени да търсят подкрепа от държавата.

Иначе за Обединена българска банка 2012 г., освен че беше юбилейна година, не бе от най-успешните като финансов резултат от последните години, което е обяснимо. Добрата новина е, че отчитаме 2012 г. като последната от поредните три кризисни години и оттук натам стартираме отново обичайната активност на пазара с нови и амбициозни бизнес цели.

Какви са очакванията ви за развитието на сектора през 2013 г?

Не можем да очакваме чудеса просто защото банките ще продължават да следват търсенето на бизнеса и на домакинствата. За съжаление прогнозите за растеж на икономиката през 2013 г. продължават да са твърде скромни - поради последните политически събития прогнозираният за тази година растеж бе коригиран надолу до 1%, което не впечатлява. Продължавам да твърдя, че липсата на вътрешно потребление и икономическа активност у нас се дължат не толкова на определени икономически фактори и ограничения, колкото на огромния психологически стрес от кризата както при бизнеса, така и при домакинствата. Верен е фактът, че от това най-много пострадаха малкият и средният бизнес, но тяхното възстановяване зависи най-вече от установяването на по-спокойна и предвидима поне с две-три години напред бизнес среда и по-оптимистични очаквания. И в момента има много програми за стимулиране на малкия и средния бизнес, но усвояването им върви изключително бавно. С други думи и конкретно за България, не е необходимо да се търсят допълнително пари, фондове и други от сорта, за да се стимулира потребление, заетост и оттам растеж, а нещо много по-просто и евтино - добри условия за бизнеса и предвидимост в държавата.

Кои са трите най-важни тенденции за българския банков сектор през 2013 г.?

Убеден съм, че като цяло 2013 г. ще бъде по-добра за сектора не само като финансови резултати. Както вече споменах, очаквам банките, между които и Обединена българска банка , да могат още по-активно и бързо да префокусират работата си от кризисните последствия и вътрешно преструктуриране към активно банково посредничество, адекватно на нуждите на икономиката и растежа.

В частност очаквам някои съществени промени в структурата на сектора - например смяна на собствеността или консолидация на някои от по-малките български банки, не са изключени и нови събития в тази посока. Според мен една известна консолидация на сектора е полезна предвид на ограничения пазар и твърде многото на брой банкови институции.

Върху какво е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Фокусът на Обединена българска банка за 2013 г. е край на тригодишната стагнация, отново активно се връщаме на пазара с активна кредитна политика и нови банкови продукти. Разбира се, няма как да не спомена и обявеното сливане на Обединена българска банка с Пощенска банка, което в момента е замразено по независещи от нас причини. Във всички случаи то нямаше да се отрази на нашите бизнес цели за 2013 г. поради естеството и времето, необходимо за това упражнение.

Обратно към всички новини