Интерлийз ще затвърди лидерските си позиции под името ОББ Интерлийз

19.12.2017

Първата лизингова компания у нас планира да удвои пазарния си дял и клиентите си за три години

 

 

 Лизинговата компания Интерлийз обяви, че променя името си на ОББ Интерлийз като част от плановете си за развитие чрез кръстосани продажби с третата най-голяма банка у нас – ОББ. Новината дойде половин година, след като белгийската финансова група KBC Груп придоби ОББ, дъщерните ѝ дружества и Интерлийз.

В следващите 3 години ОББ Интерлийз планира да увеличи продажбите си тройно, а клиентите си – двойно. Компанията заявява, че ще се цели в лидерска позиция номер 1 на пазара от място номер 3, където се намира в момента с пазарен дял около 10%. Дългосрочната ѝ цел е да увеличи пазарния си дял на 20% до 2020 г. – колкото е заемала последно от пазара през 2011 г.

Рудолф Кипта, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, обясни, че финансовата криза се е отразила в спад на бизнеса на компанията, но позициите ѝ са все още силни. Според него амбициозните планове на белгийския мениджмънт ще изведат отново дружеството до челното място.

„Целта ни е 20% от бизнеса на ОББ Интерлийз да бъде резултат от кръстосани продажби с дружествата на KBC Груп в България. Работим по промяна на продажбения модел от пасивно към активно управление на връзките с клиенти, както в София, така и в страната. Много силно свързан с нашия бизнес е застраховането и затова целим да увеличим взаимодействието си с ДЗИ, които също са част от семейството на KBC Груп. В бъдеще целим ДЗИ да има дял от 50% при застраховането на лизинговия портфейл, като в същото време поддържаме взаимоотношенията и с останалите си партньори“, обясни г-н Кипта.

Стратегически фокус на ОББ Интерлийз ще бъдат бизнес клиентите, които и до момента формират около 60% от портфейла на дружеството. Зад тези планове стои и фактът, че ОББ е на второ място в бизнес сегмента на банковия сектор в България.

 

За ОББ Интерлийз:

ОББ Интерлийз е първата българска лизингова компания, основана с името „Интерлийз“ през 1995 г. от Българската стопанска камара (БСК), Leasehold (швейцарска инвестиционна компания) и International Finance Corporation, IFC (част от World Bank Group). През 1997 Националната банка на Гърция става неин мажоритарен собственик, а през 2006 г. - и едноличен такъв. През юни 2017 г. е придобита от белгийската финансова група KBC Груп. Интерлийз, заедно с останалите компании от групата в България – ОББ, СИБАНК, ДЗИ, ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг и ОББ Застрахователен брокер – формират най-голямата финансова група у нас.